Danh sách văn bản giao dịch

09:43 - 08/12/2019

Danh sách văn bản giao dịch 1. Hợp đồng: + Hợp đồng trong doanh nghiệp: Hợp đồng lao động Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Hợp đồng ủy quyền + Hợp đồng với đối tác: Hợp đồng mua hàng hóa Hợp đồng liên kết đào tạo Hợp đồng thuê Hợp đồng giao khoán Hợp đồng … Đọc tiếpDanh sách văn bản giao dịch

Danh sách văn bản giao dịch

1. Hợp đồng:

+ Hợp đồng trong doanh nghiệp:

 • Hợp đồng lao động
 • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
 • Hợp đồng ủy quyền

+ Hợp đồng với đối tác:

 • Hợp đồng mua hàng hóa
 • Hợp đồng liên kết đào tạo
 • Hợp đồng thuê
 • Hợp đồng giao khoán
 • Hợp đồng gia công
 • Hợp đồng hợp tác
 • Hợp đồng gửi giữ tài sản

+ Hợp đồng với khách hàng:

 • Hợp đồng cho thuê
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ
 • Hợp đồng bán hàng
 • Hợp đồng tư vấn

2. Văn bản Đăng ký

 • Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
 • Khai trình việc sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động
 • Đăng ký thang, bảng lương
 • Công văn về việc đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế nhập khẩu.
 • Đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

3. Công văn:

– Công văn đề nghị:

 • Công văn đề nghị hoàn nộp thừa (Trường hợp hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa).
 • Đề nghị đưa hàng hóa về bảo quản
 • Công văn về việc đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
 • Công văn đề nghị không thu thuế.
 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

– Công văn kiến nghị

 • Đơn kiến nghị về việc, hoạt động ………

– Công văn giải trình:

 • Công văn giải trình với cơ quan thuế về việc giải trình có sai sót trong hồ sơ thuế
 • Công văn giải trình sai số thuế TNCN
 • Công văn giải trình bị treo tiền bảo hiểm xã hội
 • Công văn giải trình theo yêu cầu của cơ quan hải quan.

– Công văn giải thích:

 • Công văn giải thích quy chế công ty
 • Công văn giải thích, giải đáp các câu hỏi của cá nhân, tổ chức

– Công văn xác nhận

 • Công văn xác nhận không nợ đọng thuế

4. Thông báo

 • Thông báo về việc hệ thống khai hải quan điện tử gặp sự cố
 • Thông báo về việc thực hiện hợp đồng/phụ lục của hợp đồng gia công

5. Báo cáo

 • Báo cáo sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế.
 • Báo cáo tình hình hoạt động của kho ngoại quan.
 • Báo cáo thực hiện hợp đồng

6. Đơn:

 • Đơn đề nghị hủy tờ khai.
 • Đơn đề nghị xác định trước trị giá hải quan.

7. Danh sách

 • Danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
 • Danh sách thành viên công ty

Liên hệ để được hỗ trợ, tư vấn soạn thảo:

Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/tu-van-doanh-nghiep/

https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%ABu_(d%E1%BA%A1ng_th%E1%BB%A9c)

Kinh doanh bất động sản 2021
Soạn thảo văn bản doanh nghiệp
Điểm mới đăng ký doanh nghiệp
Lĩnh vực bất động sản
Sổ đăng ký cổ đông