08:36 - 20/10/2023

Tổ chức lại doanh nghiệp

Tổ chức lại doanh nghiệp Tổ chức lại doanh nghiệp là việc triển khai các hình thức chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh...

Xem thêm

13:59 - 15/04/2021

Quy trình mua bán doanh nghiệp

Quy trình mua bán doanh nghiệp M&A, viết tắt của cụm từ Merger and Acquisition, là hoạt động mà một doanh nghiệp dành quyền kiểm soát đối với doanh...

Xem thêm

08:57 - 19/03/2021

Kế hoạch mua bán doanh nghiệp

Kế hoạch mua bán doanh nghiệp Bước 1: Đặt ra chiến lược kinh doanh và tìm kiếm công ty mục tiêu Mỗi doanh nghiệp khi tiến hành một thương vụ M&A...

Xem thêm

10:49 - 08/01/2021

Khái niệm mua bán và sáp nhập

Khái niệm mua bán và sáp nhập M&A được viết tắt bởi hai từ tiếng Anh là Mergers (sáp nhập) vàAcquisitions(mua lại). M&A là hoạt động giành...

Xem thêm

08:06 - 01/06/2020

Mua, bán doanh nghiệp tư nhân

Mua, bán doanh nghiệp tư nhân Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về...

Xem thêm

10:15 - 10/04/2020

Sáp nhập doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp, theo đó một hoặc một số công ty có thể sáp nhập vào một công ty khác bằng cách...

Xem thêm

10:56 - 08/12/2019

Đổi công ty nhận sáp nhập

Đổi công ty nhận sáp nhập Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là...

Xem thêm

10:09 - 04/12/2019

Đầu tư thị trường M&A

Đầu tư thị trường M&A Thị trường M&A đang theo đà tăng trưởng. Nhìn lại thị trường M&A 10 năm qua, dễ dàng nhận thấy, nếu như năm 2009,...

Xem thêm

10:02 - 04/12/2019

Danh sách các thương vụ M&A 2019

Danh sách các thương vụ M&A 2019 Mua bán – sáp nhập doanh nghiệp (M&A) đang là thị trường diễn ra vô cùng sôi động, Nhiều Công ty muốn mua lại,...

Xem thêm

09:55 - 04/12/2019

Thực trạng hoạt động M&A

Thực trạng hoạt động M&A 1.Thực trạng hoạt động M&A_Thực trạng hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) tại Việt Nam Những năm gần đây các...

Xem thêm

10:01 - 06/11/2019

Mua bán doanh nghiệp

Mua bán doanh nghiệp đang là một trong những phương thức thay đổi tình hình kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp. Hiện nay của các ông chủ kinh doanh áp...

Xem thêm

14:39 - 23/09/2019

Sáp nhập doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp là một hình thức tập trung kinh tế mà theo đó, một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập...

Xem thêm