Đăng ký doanh nghiệp 2021

Đăng ký doanh nghiệp 2021 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020 với nhiều điểm mới. Trong phạm vi bài viết hôm nay chúng tôi sẽ nêu một số nội dung mới về đăng ký doanh nghiệp và hồ sơ, thủ tục … Đọc tiếpĐăng ký doanh nghiệp 2021

Điểm mới luật doanh nghiệp 2020

Điểm mới luật doanh nghiệp 2020 Luật Doanh nghiệp năm 2020 (sau đây gọi là LDN 2020), có hiệu lực kể từ 01/01/2021 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020. LDN 2020 hướng tới sự phù hợp với thực tế kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp và tháo gỡ nhiều khó khăn, hạn chế, … Đọc tiếpĐiểm mới luật doanh nghiệp 2020

Điều kiện tạm ngừng kinh doanh

Điều kiện tạm ngừng kinh doanh Điều kiện để đăng ký tạm ngừng kinh doanh: Tại thời điểm doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp không bị đóng mã số thuế. Nếu doanh nghiệp bị đóng mã số thuế do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế thì doanh … Đọc tiếpĐiều kiện tạm ngừng kinh doanh

Quy định mới về dấu doanh nghiệp

Quy định mới về dấu doanh nghiệp Theo quy định tại luật doanh nghiệp 2020, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 thì có những điểm mới trong quy định về dấu của doanh nghiệp như sau: Công nhận chữ ký số là dấu của doanh nghiệp Theo quy định tại khoản 1, điều 43 luật … Đọc tiếpQuy định mới về dấu doanh nghiệp

Tư vấn về tiền lương

Tư vấn về tiền lương Hiện pháp luật Việt Nam không có quy định về lương NET và lương GROSS. Điều 90 bộ luật lao động 2019 chỉ quy định: – Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, … Đọc tiếpTư vấn về tiền lương

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân Về điều kiện chuyển đổi: Căn cứ tại Điều 205 Luật Doanh Nghiệp 2020, ta có những điều kiện chuyển đổi sau: “Điều 205. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh 1. Doanh nghiệp tư … Đọc tiếpChuyển đổi doanh nghiệp tư nhân

Luật mới với công ty cổ phần

Luật mới với công ty cổ phần Luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ 1 tháng 1 năm 2021 có nhiều điểm mới quy định về công ty cổ phần so với luật doanh nghiệp 2014 như sau: (1) Sửa quy định về quyền của cổ đông phổ thông Luật Doanh nghiệp 2014 quy … Đọc tiếpLuật mới với công ty cổ phần

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp Theo quy định của luật doanh nghiệp 2020, người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây: a) Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh … Đọc tiếpThủ tục đăng ký doanh nghiệp

Bản sao trong hồ sơ doanh nghiệp

Bản sao trong hồ sơ doanh nghiệp Theo quy định tại khoản 1, điều 4, luật doanh nghiệp năm 2020, bản sao là giấy tờ được sao từ sổ gốc hoặc được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc đã được đối chiếu với bản chính. Như vậy … Đọc tiếpBản sao trong hồ sơ doanh nghiệp

Hòa giải và thương lượng

Hòa giải và thương lượng Câu hỏi: So sánh điểm giống và khác nhau giữa thương lượng và hoà giải trong quan hệ thương mại. Xin cảm ơn. Trả lời: Pháp luật hiện hành đã có một số quy định liên quan đến thương lượng, hòa giải như là một trong các phương thức giải … Đọc tiếpHòa giải và thương lượng