Ngành nghề doanh nghiệp

Ngành nghề doanh nghiệp: Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, Quý khách cần lựa chọn ngành nghề phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình và phù hợp với Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. HNLaw & Partners xin Lưu … Đọc tiếpNgành nghề doanh nghiệp

Tổ chức lại doanh nghiệp

Tổ chức lại doanh nghiệp là tái cấu trúc lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi doanh nghiệp) sao cho phù hợp hơn với mục tiêu doanh nghiệp hướng tới.  Các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp được quy định trong Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản liên … Đọc tiếpTổ chức lại doanh nghiệp

Quản lý công ty cổ phần

Quản lý công ty cổ phần: cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau là cổ phần và được phát hành ra ngoài thị trường nhằm huy động vốn tham gia đầu tư từ mọi thành phần kinh tế. … Đọc tiếpQuản lý công ty cổ phần

Cơ cấu tổ chức công ty

Cơ cấu tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Sau khi thành lập doanh nghiệp, Quý khách hàng cần nắm rõ cơ cấu tổ chức công ty  trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên để có thể tổ chức bộ máy tốt, hoạt động hiệu quả. HNLaw … Đọc tiếpCơ cấu tổ chức công ty

Hoạt động chi nhánh

Hoạt động chi nhánh: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh Khi một doanh nghiệp muốn mở chi nhánh thì cần phải thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh. Và tương ứng khi có những thay đổi trong quá trình kinh doanh thì cũng cần thực … Đọc tiếpHoạt động chi nhánh

Thay đổi thành viên công ty

Thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên, các thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ khác của công ty trong phạm vi số vốn mình đã góp. … Đọc tiếpThay đổi thành viên công ty

Giấy phép lao động

Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài đã trở nên phổ biến nhờ sự tăng lên của dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nhu cầu sử dụng dịch vụ do doanh nghiệp nước ngoài cung cấp và nhờ … Đọc tiếpGiấy phép lao động

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân cho người lao động nước ngoài I. Căn cứ pháp lý Luật thuế thu nhập cá nhân 2007; Thông tư 111/2013/TT- BTC, Hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định … Đọc tiếpThuế thu nhập cá nhân

Cấp lại giấy phép lao động

Cấp lại giấy phép lao động Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam được coi là cơ sở pháp lý cao nhất đảm bảo điều kiện pháp lý để người lao động có quốc tịch nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Do đó, sau khi được cấp giấy … Đọc tiếpCấp lại giấy phép lao động

Các khoản chịu thuế TNDN

Các khoản chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) Vấn đề pháp lý liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp: Các quy định hiện hành về thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định cụ thể tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn thi hành sau: Văn bản Cơ … Đọc tiếpCác khoản chịu thuế TNDN