Mã số quản lý doanh nghiệp

Mã số quản lý doanh nghiệp Mã số doanh nghiệp có trong nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. ⚡Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy … Đọc tiếpMã số quản lý doanh nghiệp

Mô hình cổ phần

Mô hình cổ phần Theo 110, luật doanh nghiệp năm 2014, Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế … Đọc tiếpMô hình cổ phần

Mô hình trách nhiệm hữu hạn

Mô hình trách nhiệm hữu hạn Mô hình trách nhiệm hữu hạn Theo khoản 4, điều 4, luật doanh nghiệp năm 2014 Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Về việc góp vốn: … Đọc tiếpMô hình trách nhiệm hữu hạn

Trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp Trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp Theo điều 27 luật doanh nghiệp 2014, điều 27 nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp được thực hiện như sau: Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp … Đọc tiếpTrình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Nhập khẩu que thử Covid-19

Nhập khẩu que thử Covid-19 Trước tiên, Công ty Luật HNLaw & Partners xin gửi lời cảm ơn tới Quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ nhập khẩu que thử nhanh Covid-19 của Công ty chúng tôi. HNLaw & Partners xin gửi tới Quý khách hàng các nội dung về dịch vụ như sau: … Đọc tiếpNhập khẩu que thử Covid-19

Hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp

Hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp Hóa đơn điện tử là giải pháp tối ưu cho hoạt động mua bán giữa cá nhân với doanh nghiệp hay giữa các doanh nghiệp với nhau. Không ít các doanh nghiệp hiện nay muốn sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy. HNLaw & … Đọc tiếpHóa đơn điện tử cho doanh nghiệp