07:40 - 09/12/2023

Ký hợp đồng loại nào?

Ký hợp đồng loại nào? Ký hợp đồng loại nào khi làm việc cho đối tác nước ngoài? 

Xem thêm

10:47 - 08/12/2023

Hợp đồng thuê đất có bắt buộc phải công chứng không?

Hợp đồng thuê đất có bắt buộc phải công chứng không? Theo quy định tại điểm b, khoản 3, điều 167 Luật đất đai 2013: Việc công chứng, chứng...

Xem thêm

07:35 - 07/12/2023

Lãi suất vay trong hợp đồng vay

Lãi suất vay trong hợp đồng vay  Lãi suất vay trong hợp đồng vayHỏi: tôi ký hợp đồng vay để vay tiền nhưng trong hợp đồng không quy định rõ về...

Xem thêm

07:28 - 06/12/2023

Miễn thuế khi chuyển nhượng bất động sản

Miễn thuế khi chuyển nhượng bất động sản Hỏi: Trường hợp nào được miễn thuế khi chuyển nhượng bất động sản? Tôi có 02 bất động sản...

Xem thêm

07:52 - 05/12/2023

Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai Nhà ở hình thành trong tương lai có được thế chấp không?

Xem thêm

08:09 - 09/11/2023

Điều kiện IPO

Điều kiện IPO IPO là việc chào bán chứng khoán ra công chúng của công ty cổ phần.

Xem thêm

11:52 - 10/09/2023

Giao dịch dân sự có điều kiện

Giao dịch dân sự có điều kiện Theo quy định của luật dân sự 2015 giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay...

Xem thêm

05:50 - 19/06/2023

Hợp đồng xây dựng

Hợp đồng xây dựng  Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực...

Xem thêm

18:05 - 16/06/2023

Giá trị pháp lý của bản dịch công chứng

Giá trị pháp lý của văn bản công chứng  

Xem thêm

09:02 - 07/01/2023

Hoạt động đại lý bảo hiểm

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 37/2019/TT-NHNN ngày 31/12/2019 của Ngân hang nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín...

Xem thêm

21:15 - 19/07/2022

Thời hạn sở hữu nhà chung cư của công ty

Thời hạn sở hữu nhà chung cư của công ty 

Xem thêm

08:19 - 17/07/2022

Thủ tục thành lập công ty quản lý tài sản

Thủ tục thành lập công ty quản lý tài sản  Thủ tục này được quy định như thế nào? 

Xem thêm