Lập địa điểm kinh doanh

Lập địa điểm kinh doanh

Lập địa điểm kinh doanh

Ngày 4/11/ vừa qua, HNLaw & Partners nhận được yêu cầu tư vấn của khách hàng như sau:

“Công ty tôi ở Hà Nội, muốn mở rộng hoạt động kinh doanh sang Hải Dương, nên muốn mở một địa điểm kinh doanh ở đó. Trình tự, thủ tục thế nào?”

Luật sư công ty Luật HNLaw & partners tư vấn như sau:

Theo quy định Khoản 9 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP, thì:

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

a) Mã số doanh nghiệp;

b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở);

c) Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

d) Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;

đ) Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh”.

Như vậy, hiện nay doanh nghiệp được phép lập địa điểm kinh doanh ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Do đó, công ty bạn hoàn toàn có thể lập địa điểm ở Hải Dương.

——————

Chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HNLAW & PARTNERS

Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912.918.296

https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_doanh

http://www.hnlaw.vn/tu-van-doanh-nghiep/

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of