Cấp giấy phép lao động

09:49 - 09/03/2024

Cấp giấy phép lao động

Giấy phép lao động là văn bản cho phép người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam 

Giấy phép lao động 

Giấy phép lao động là văn bản cho phép người lao động nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

Hồ sơ cấp giấy phép lao động gồm:

  • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động
  • Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoià hoặc của Việt Nam cấp
  • Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp
  • Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật và một số nghề, công việc 
  • 02 ảnh màu chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. 
  • Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
  • Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật 
  • Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
  • Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật

 

 

Chi tiết xin liên hệ Công ty luật Hnlaw & Partners

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Trái phiếu doanh nghiệp
Mượn tài sản
Góp vốn vào doanh nghiệp
Mã cở sở đóng gói
Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao