Thủ tục thay đổi trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

15:43 - 18/09/2019

Thủ tục thay đổi trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác ( Ví dụ: Chuyển trụ sở từ Thái nguyên về Hà Nội) Cơ sở pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Điều kiện: … Đọc tiếpThủ tục thay đổi

Thủ tục thay đổi trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

( Ví dụ: Chuyển trụ sở từ Thái nguyên về Hà Nội)

Cơ sở pháp lý:

Điều kiện:

Hồ sơ:

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 2. Bản sao điều lệ đã sửa đổi của công ty
 3. Một trong các danh sách sau:
  – Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
  – Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
  – Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần
  – Danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông của Công ty TNHH 2 TV trở lên; Công ty cổ phần, công ty hợp danh
 4. Biên bản họp của Công ty TNHH Hai thành viên trở lên; Công ty cổ phần, Công ty hợp danh
 5. Quyết định của Chủ sở hữu Công ty TNHH Một thành viên
 6. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 7. Giấy ủy quyền

Cơ quan giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và đầu tư

Thời gian giải quyết: 03 ngày

Chi tiết xin liên hệ: Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/tu-van-doanh-nghiep/

https://vi.wikipedia.org/wiki/Doanh_nghi%E1%BB%87p

Điểm mới của luật doanh nghiệp 2020
Kinh doanh bất động sản 2021
Soạn thảo văn bản doanh nghiệp
Điểm mới đăng ký doanh nghiệp
Lĩnh vực bất động sản