Trang tổng hợp thông tin điện tử: nội dung tư vấn cho doanh nghiệp

08:40 - 18/09/2019

Trang tổng hợp thông tin điện tử Nội dung: Trang tổng hợp thông tin điện tử Cơ sở pháp lý: Luật Báo chí năm 2016 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT quy định chi … Đọc tiếpTrang tổng hợp thông tin đi

Trang tổng hợp thông tin điện tử

Nội dung: Trang tổng hợp thông tin điện tử

Cơ sở pháp lý:

Luật Báo chí năm 2016

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết về hoạt động quán lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội

Nội dung tư vấn:

Theo như thông tin của doanh nghiệp cung cấp, hiện nay doanh nghiệp đang có 20 website thông tin điện tử đang hoạt động. Theo quy định của pháp luật hịên hành, cụ thể tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP nêu rõ, trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó. Thông qua quá trình xem xét các website mà doanh nghiệp cung cấp, chúng tôi xác định được rằng đây là các trang thông tin điện tử tổng hợp. Do đó, các trang web này cần được xin cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp nếu không sẽ vi phạm pháp luật và chịu sự xử lý của pháp luật.

Thêm vào đó, qua quá trình kiểm tra, chúng tôi cũng nhận thấy các bài viết trên website này cũng chưa thực hiện đúng quy định về ghi tên tác giả hay trích nguồn chính xác. Các bài viết không thể chỉ viết chung chung là “ nguồn: Tổng hợp”. Cách viết như vậy là chưa đúng với các quy định. Trong trường hợp mức độ nghiêm trọng, các trang web này có thể bị tịch thu.

Tuy nhiên, cũng cân nhắc đến việc trong thời gian ngắn chưa thể xin cấp phép cho cả 20 website này. Chúng tôi xin đưa ra một số hướng giải quyết tạm thời sau:

  1. Các website này có thể ghi thêm dòng là “ Đang trong quá trình thử nghiệm” hoặc
  2. “Các website đang trong quá trình xin cấp phép”
  3. Đồng thời, các bài viết cần viết đúng theo quy định của pháp luật. Ghi rõ người tổng hợp và nguồn tin chính thức đã sử dụng, thời gian đã đăng và phát thông tin đó.

Trên đây chỉ là các cách tạm thời trong thời gian hoàn thành thủ tục xin cấp giấy phép. Hướng giải quyết chính là doanh nghiệp cần nhanh chóng thực hiện các thủ tục xin cấp phép để tránh bị xử phạt.

Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn anh về thủ tục xin cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Thẩm quyền cấp giấy phép: Sở thông tin và truyền thông các tỉnh và thành phố

Hồ sơ xin cấp phép gồm:

Noi dung: Mục đích cung cấp thông tin; nội dung thông tin, các chuyên Mục dự kiến; nguồn tin chính thức, bản in trang chủ và các trang chuyên Mục chính; phương án nhân sự, kỹ thuật, quản lý thông tin, tài chính bảo đảm hoạt động của trang thông tin điện tử, thông tin địa điểm đặt hệ thống máy chủ tại Việt Nam

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục xin cấp phép cho các trang thông tin này. Nếu anh gặp bất kì vấn đề khó khăn nào, vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn cụ thể hơn.

Chi tiết xin liên hệ Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/dao-tao-phap-che/

https://vi.wikipedia.org/wiki/Trang_th%C3%B4ng_tin_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD

Đào tạo pháp chế tận tâm
Pháp chế ngân hàng
Học pháp chế để bứt phá
Muốn làm pháp chế doanh nghiệp
Điểm nhấn chương trình đào tạo