Định hướng cho chuyên viên pháp chế

Định hướng cho chuyên viên pháp chế Định hướng cho chuyên viên pháp chế Trong tháng 5 và tháng 6 năm 2020, Hnlaw & Partners đã trao chứng chỉ hoàn thành khóa học cho 8 học viên tham gia khóa học đào tạo pháp chế doanh nghiệp cho Hnlaw & Partners tổ chức. Khóa đào … Đọc tiếpĐịnh hướng cho chuyên viên pháp chế

Đào tạo pháp chế doanh nghiệp

Đào tạo pháp chế doanh nghiệp Trước tiên, Công ty Luật HNLaw & Partners  xin gửi lời cảm ơn tới Quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ Đào tạo pháp chế doanh nghiệp của Công ty chúng tôi. HNLaw & Partners xin gửi tới Quý khách hàng các nội dung đào tạo, báo giá … Đọc tiếpĐào tạo pháp chế doanh nghiệp

Mẫu danh sách thành viên

Mẫu danh sách thành viên (Mẫu danh sách thành viên) Công ty luật TNHH HNLaw & Partners cung cấp cho Quý khách hàng mẫu Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau: DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN STT Tên … Đọc tiếpMẫu danh sách thành viên

Khóa đào tạo pháp chế doanh nghiệp

Khóa đào tạo pháp chế doanh nghiệp Khóa đào tạo pháp chế doanh nghiệp Khóa đào tạo pháp chế doanh nghiệp Trong thị trường đang mở cửa và đầy biến động như hiện nay, Bộ phận pháp chế doanh nghiệp là bộ phận không thể thiếu để doanh nghiệp có thể yên tâm kinh doanh. … Đọc tiếpKhóa đào tạo pháp chế doanh nghiệp

Khóa đào tạo pháp chế ngân hàng

Khóa đào tạo pháp chế ngân hàng Khóa đào tạo pháp chế ngân hàng Trước tiên, Công ty Luật HNLaw & Partners xin gửi lời cảm ơn tới Quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ Đào tạo pháp luật của Công ty chúng tôi. HNLaw & Partners  xin gửi tới Quý khách hàng khung … Đọc tiếpKhóa đào tạo pháp chế ngân hàng

Mẫu văn bản gửi hải quan

Mẫu văn bản gửi hải quan 1. Đơn đề nghị xác định trước trị giá hải quan: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:………….   …….., ngày……. tháng……. năm…….  ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH TRƯỚC TRỊ GIÁ HẢI QUAN                Kính gửi: Tổng cục Hải … Đọc tiếpMẫu văn bản gửi hải quan

Công văn về bảo quản hàng hóa

Công văn về bảo quản hàng hóa TÊN DOANH NGHIỆP                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        _________                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                       ……., ngày ….. tháng .…. năm ……. VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ Đưa hàng hóa về bảo quản ___________________                    Kính gửi: Chi cục … Đọc tiếpCông văn về bảo quản hàng hóa

Mẫu đơn kiến nghị

Mẫu đơn kiến nghị TÊN TỔ CHỨC Số: …………/………..   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …………, ngày……tháng……năm …….. ĐƠN KIẾN NGHỊ Kính gửi: (Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, đơn vị, cá nhân) ………………………….. Tên tổ chức: ………………………………………………………………. …………………………………………………………………………… Mã … Đọc tiếpMẫu đơn kiến nghị

Biên bản họp đại hội đồng

Biên bản họp đại hội đồng Đại hội đồng cổ đông là cuộc họp của các cổ đông trong công ty cổ phần (thường diễn ra 01 năm 1 lần hoặc bất thường) để tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh, biểu quyết về chiến lược và kế hoạch hoạt động trong tương lai, giải quyết các vấn đề … Đọc tiếpBiên bản họp đại hội đồng

Đề nghị không thu thuế

Đề nghị không thu thuế TÊN TỔ CHỨC Số: …………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc V/v đề nghị không thu thuế …………….., ngày……tháng……năm …….. Kính gửi: …………………..(tên cơ quan có thẩm quyền)…………….. 1. Thông tin về tổ chức/cá nhân đề nghị không thu thuế … Đọc tiếpĐề nghị không thu thuế