09:30 - 10/09/2019

Quyền liên quan đến quyền tác giả

Quyền liên quan đến quyền tác giả Khác với đối tượng của quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, đối tượng của...

Xem thêm

09:02 - 23/08/2019

Ghi nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa

Ghi nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa được đề cập tại tại Thông tư 05/2019/TT-BKHCN quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định...

Xem thêm

11:23 - 14/08/2019

Khả năng phân biệt của nhãn hiệu

Một trong những điều kiện quan trọng để được đăng ký nhãn hiệu phải chú ý đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu? Vậy hiểu thế nào về khả...

Xem thêm

10:05 - 13/08/2019

Đăng ký quyền tác giả

Đăng ký quyền tác giả Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả phát sinh...

Xem thêm

09:44 - 08/08/2019

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu Quy trình đăng ký nhãn hiệu một quy trình trải qua nhiều công đoạn gồm nghiên cứu, tra cứu nhãn hiệu, tiến hành nộp...

Xem thêm

14:59 - 16/06/2019

Danh mục dịch vụ tư vấn công ty luật Hnlaw & Partners

Danh mục dịch vụ tư vấn công ty luật Hnlaw & Partners Bảo hộ nhãn hiệu: Đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng hóa; thiết kế logo; tên...

Xem thêm

11:25 - 07/06/2019

Thủ tục bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại công ty luật Hnlaw & Partners

Thủ tục bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại công ty luật Hnlaw & Partners Sở hữu trí tuệ là sở hữu của tổ chức cá nhân đối với tài sản...

Xem thêm

11:23 - 07/06/2019

Thủ tục bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Thủ tục bảo hộ kiểu dáng công nghiệp Hỏi: Tôi muốn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đối với sản phẩm gỗ của mình sẽ cần phải thực hiện...

Xem thêm

11:22 - 07/06/2019

Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm

Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm Hỏi: Tôi muốn được bảo hộ quyền tác giải đối với tác phẩm kịch bản chương trình truyền hình thì cần...

Xem thêm

11:18 - 07/06/2019

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu Nhãn hiệu là những dấu hiệu để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu...

Xem thêm

14:52 - 06/06/2019

Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm

Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm Cơ quan thực hiện: Cục bản quyền tác giả Hồ sơ cần chuẩn bị; Đăng ký kinh doanh bản sao (có thể chụp...

Xem thêm

10:17 - 13/05/2019

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là một vấn đề quan trọng trong cuộc sống hiện đại ngày nay, bởi sản phẩm trí tuệ mới khi được tạo ra, dù cho...

Xem thêm