Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm

11:22 - 07/06/2019

Hỏi: Tôi muốn được bảo hộ quyền tác giải đối với tác phẩm kịch bản chương trình truyền hình thì cần làm những thủ tục gì? Trả lời: Việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả cần được thực hiện qua quy trình đăng ký với Cục Bản quyền tác giả. Hồ sơ bảo hộ … Đọc tiếpThủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm

Hỏi: Tôi muốn được bảo hộ quyền tác giải đối với tác phẩm kịch bản chương trình truyền hình thì cần làm những thủ tục gì?

Trả lời: Việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả cần được thực hiện qua quy trình đăng ký với Cục Bản quyền tác giả. Hồ sơ bảo hộ nộp cho Cục bản quyền tác giả bao gồm:

– 02 Tờ khai đăng ký bảo hộ quyền tác giả;

– 02 bản sao có công chứng giấy CMND của tác giả của tác phẩm;

– 02 Quyết định giao việc nếu chủ sở hữu đối với quyền tác giả là công ty

– 02 bản mô tả, tóm tắt chi tiết tác phẩm (Đóng quyển);

– 02 bản sao ghi thành đĩa tác phẩm (Đóng quyển);

– Các đầu hồ sơ khác sẽ theo yêu cầu của Cục bản quyền tác giả.

Hồ sơ sẽ được nộp tại Cục bản quyền Tác giả.

Để thực hiện việc bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm kịch bản chương trình truyền hình nói trên. Anh cần cung cấp cho công ty luật Hnlaw & Partners những giấy tờ hợp lệ sau:

– 02 Bản sao CMND tác giả của tác phẩm nói trên;

– 02 bản mô tả chi tiết tác phẩm;

– 02 bản sao ghi đĩa của tác phẩm.

Các bản tờ khai, bản thuyết minh và các giấy tờ khác theo yêu cầu của Cục bản quyền tác giả chúng tôi sẽ thay mặt anh soạn thảo, hoàn thiện.

* Thời hạn giải quyết và cấp văn bằng bảo hộ:

Thời hạn giải quyết xin cấp giấy chứng nhận quyền tác giả là 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và đóng phí Nhà nước cho việc xin cấp giấy chứng nhận. Nếu tác phẩm là tác phẩm do chính tác giả sáng tạo ra, không bị trùng lặp, sao chép, không vi phạm pháp luật và các yếu tố về thuần phong mỹ tục của dân tộc chúng tôi đảm bảo về việc xin được cấp giấy chứng nhận quyền tác giả đối với tác phẩm nói trên trong thời gian là 15 ngày.

Chi tiết xin liên hệ công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912918296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Đại diện sở hữu công nghiệp
Điều chỉnh lệ phí Sở hữu công nghiệp
Về chỉ dẫn địa lý
Xử lý xâm phạm SHTT
Phân loại nhóm hàng hóa