Lưu ý về lao động

15:37 - 25/08/2019

1 Kiểm tra chấp hành pháp luật lao động Lưu ý về lao động là phải lưu ý về việc kiểm tra chấp hành pháp luật lao động.Theo quy định của pháp luật, cụ thể tại thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH, doanh nghiệp cần phải tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động ít … Đọc tiếpLưu ý về lao động

  1. 1 Kiểm tra chấp hành pháp luật lao động

Lưu ý về lao động là phải lưu ý về việc kiểm tra chấp hành pháp luật lao động.Theo quy định của pháp luật, cụ thể tại thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH, doanh nghiệp cần phải tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động ít nhất 01 lần/năm/ Theo đó, Công ty phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động ít nhất mỗi năm 01 lần nhằm đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật lao động và có giải pháp cải tiến tuân thủ. Cụ thể như sau:

  • Thời gian kiểm tra: Do doanh nghiệp quyết định
  • Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày đầu tiên tháng một dương lịch của năm trước đến thời điểm kiểm tra
  • Nội dung tự kiểm tra: Việc thực hiện báo cáo định kỳ; tuyển dụng và đào tạo lao động; giao kết và thực hiện hợp đồng lao động
  1. 2 Thay đổi người lao động

Lưu ý về lao động là phải lưu ý về việc thay đổi người lao động.Trong quá trình phát triển, số lượng nhân viên, người lao động tại doanh nghiệp đã tăng lên. Do vậy, Công ty cần phải báo cáo danh sách người lao động tham gia đóng bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm để đảm bảo Công ty thực hiện nộp đầy đủ bảo hiểm cho người lao động.

Hồ sơ báo tăng lao động đóng bảo hiểm xã hội gồm:

  • Hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp với người lao động theo quy định pháp luật
  • Bảng lương của người lao động nếu phía người sử dụng lao động báo tăng sau thời điểm đóng bảo hiểm
  • Thông tin người lao động báo tăng trong phiếu giao nhận hồ sơ

Doanh nghiệp có thể nộp trực tiếp qua mạng nếu công ty đã có phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội của Tổng cục Bảo hiểm xã hội.

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu vui lòng thông báo cho chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ thực hiện các thủ tục nêu trên cho Công ty.

Chi tiết xin liên hệ công ty luật Hnlaw & Partners

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912918296

http://www.hnlaw.vn/khoa-dao-tao-phap-che-doanh-nghiep-cong-ty-luat-hnlaw-partners/

https://vi.wikipedia.org/wiki/Lao_%C4%91%E1%BB%99ng


Điểm mới của luật doanh nghiệp 2020
Kinh doanh bất động sản 2021
Soạn thảo văn bản doanh nghiệp
Điểm mới đăng ký doanh nghiệp
Lĩnh vực bất động sản