Đổi tên ký lại hợp đồng

07:48 - 24/12/2020

Đổi tên ký lại hợp đồng Câu hỏi: Công ty của tôi vừa làm thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp, mọi giấy tờ trong công ty đều được đổi thành tên doanh nghiệp mới. 

Đổi tên ký lại hợp đồng

Câu hỏi:

Công ty của tôi vừa làm thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp, mọi giấy tờ trong công ty đều được đổi thành tên doanh nghiệp mới. Vậy, đối với hợp đồng lao động của nhân viên có cần phải tiến hành lập và ký lại với tên doanh nghiệp mới không?

Đổi tên ký lại hợp đồng

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật hiện nay thì khi doanh nghiệp có sự thay đổi tên doanh nghiệp cũng như các nội dung khác về đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh trước đó của doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới đã được sửa đổi tên doanh nghiệp.

Tại Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động, trong đó không quy định về trường hợp thay đổi tên doanh nghiệp. Do đó, việc thay đổi tên của doanh nghiệp hoàn toàn không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đó. Chính vì thế, doanh nghiệp vẫn có trách nhiệm với hợp đồng được ký trước đây với tên doanh nghiệp cũ, trong đó bao gồm cả hợp đồng lao động đã giao kết với người lao động.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì hai bên có thể ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao đông mới theo quy định tại Điều 35 Bộ luật Lao động 2012.

http://www.hnlaw.vn/tu-van-doanh-nghiep

http://www.hapi.gov.vn/

Điểm mới của luật doanh nghiệp 2020
Kinh doanh bất động sản 2021
Soạn thảo văn bản doanh nghiệp
Điểm mới đăng ký doanh nghiệp
Lĩnh vực bất động sản