Đăng ký bảo hiểm xã hội

10:26 - 22/09/2019

Đăng ký bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế được bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị mất hoặc giảm thu nhập do bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tàn tật, thất nghiệp, tuổi già, tử tuất, dựa trên cơ … Đọc tiếpĐăng ký bảo hiểm xã hội

Đăng ký bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế được bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị mất hoặc giảm thu nhập do bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tàn tật, thất nghiệp, tuổi già, tử tuất, dựa trên cơ sở một quỹ tài chính do sự đóng góp của các bên tham gia bảo hiểm xã hội, có sự bảo hộ của Nhà nước theo pháp luật, nhằm bảo đảm an toàn đời sống cho người lao động và gia đình họ, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn xã hội.

Doanh nghiệp đã có đầy đủ điều kiện để đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu theo quy định của pháp luật. Cụ thể, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động khác nhau để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh cũng như phù hợp với công việc, trong đó, có các đối tượng như:

 • Người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn/không xác định thời hạn, theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;
 • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
 • Người quản lý doanh nghiệp có hưởng lương.

Theo Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, tất cả những lao động trên đều thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc. Do đó, khi sử dụng những đối tượng lao động này, doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Theo quy định tại điều 97, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thành phần hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu bao gồm:

 • Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động kèm theo danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội;
 • Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

Dịch vụ tư vấn về bảo hiểm xã hội và các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội của HNLaw & Partners:

 • Tham khảo và tư vấn về tình hình hiện tại của doanh nghiệp.
 • Lựa chọn phương án tốt nhất để giảm tối đa mức đóng bảo hiểm xã hội cho người sử dụng lao động.
 • Tư vấn, soạn thảo hợp đồng lao động.
 • Tư vấn, soạn thảo nội quy, quy chế lao động.
 • Tư vấn, tham gia giải quyết các tranh chấp về lao động.
 • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến bảo hiểm xã hội, chế độ lao động

Chi tiết xin liên hệ Công ty luật Hnlaw & Partners

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912.918.296

http://www.hnlaw.vn/dao-tao-phap-che/

https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3o_hi%E1%BB%83m_x%C3%A3_h%E1%BB%99i

Đào tạo pháp chế tận tâm
Pháp chế ngân hàng
Học pháp chế để bứt phá
Muốn làm pháp chế doanh nghiệp
Điểm nhấn chương trình đào tạo