Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

✏ Để mở rộng thị phần của mình, doanh nghiệp có thể bổ nhiệm thêm một người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài. Việc này giúp doanh nghiệp có thêm các kênh thông tin giao thương và cơ hội hợp tác với nhiều đối tác nước ngoài hơn. Người đại diện theo pháp luật của công ty là người đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty. Đại diện công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn  người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật (được quy định cụ thể tại Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014).

✏Người đại diện theo pháp luật được coi là nòng cốt về mặt pháp lý, là một thiết chế pháp lý quan trọng đối với công ty, có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; và phải thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần chi phối tại các doanh nghiệp khác.

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật:

  • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
  • Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị (đối với từng trường hợp cụ thể)

Công ty luật Hnlaw & Partners sẽ tư vấn các vấn đề sau cho doanh nghiệp:

  • Tư vấn, kiểm tra điều kiện đối với người đại diện theo pháp luật mới của công ty;
  • Tư vấn chức danh của người đại diện theo pháp luật phù hợp với nhu cầu của công ty, loại hình công ty;
  • Tư vấn về hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật;
  • Đại diện doanh nghiệp thực hiện toàn bộ thủ tục tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở tới khi ra kết quả và bàn giao cho doanh nghiệp;
  • Tư vấn các thủ tục sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật như: cách thức thông báo cho khách hàng, đối tác, ngân hàng  và thay đổi các loại giấy phép có ghi nhận thông tin của người đại diện theo pháp luật cũ.

Chi tiết liên hệ công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912918296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Qu%E1%BA%A3n_tr%E1%BB%8B_doanh_nghi%E1%BB%87p

http://www.hnlaw.vn/nguoi-dai-dien-theo-phap-luat/

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of