Hợp đồng cho thuê lại văn phòng

Hợp đồng cho thuê lại văn phòng

Hợp đồng cho thuê lại văn phòng quy mô nhỏ không thường xuyên

Thứ nhất, doanh nghiệp có quyền cho thuê lại văn phòng trong trường hợp hợp đồng thuê giữa doanh nghiệp và chủ sở hữu văn phòng đồng ý về thỏa thuận cho thuê lại.

Thứ hai, doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện một số điều kiện về quy mô của hoạt động cho thuê lại và kê khai về thuế như sau:

 Khoản 1 điều 8 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định về việc doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện như sau: Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. Như vậy, điều kiện đủ để doanh nghiệp cho thuê lại văn phòng phải đáp ứng các điều kiện theo quy đinh của pháp luật.

Theo quy định tại Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 về điều kiện của tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản:

  • Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng
  • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Đối với một số trường hợp cho thuê, cho thuê mua bất động sản với quy mô nhỏ không thường xuyên thì không bắt buộc các điều kiện trên nhưng vẫn phải kê khai nộp thuế. Những trường hợp không phải đáp ứng điều kiện chung về kinh doanh bất động sản theo quy định tại Nghị định 76/2015/NĐ-CP gồm có:

  • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản mà không phải do đầu tư dự án bất động sản để nhằm mục đích kinh doanh sinh lời, còn nếu có mục đích sinh lời kinh doanh thì dự án đầu tư phải nhỏ hơn 20 tỷ ( không tính tiền sử dụng đất)
  • Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng do tổ chức phá sản, giải thể, chia tách.
  • Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án bất động sản, bán nhà, công trình xây dựng đang bảo lãnh, thế chấp để thu hồi nợ
  • Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà công trình xây dựng theo quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác
  • Chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua mà không phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về nhà ở.
  • Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng thuộc sở hữu Nhà nước được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép
  •  Việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản thuộc sở hữu của mình.

Từ đó, do doanh nghiệp thuê tòa nhà của chủ sở hữu với mục đích làm trụ sở chính do không sử dụng hết mới cho thuê lại khi đó doanh nghiệp có thể được xác định thuộc trường cho thuê, cho thuê mua bất động sản với quy mô nhỏ không thường xuyên nên khi đó sẽ chỉ phải kê khai nộp thuế mà không phải bổ sung ngành nghề về kinh doanh bất động sản và phải thực hiện tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ.

                   Như vậy, đối với hợp đồng cho thuê lại văn phòng, doanh nghiệp và bên thuê lại có thể thỏa thuận lại, doanh nghiệp sẽ cho phép bên thuê lại có quyền sử dụng theo thỏa thuận riêng của hai bên, không gọi là “thuê”.

Công ty luật Hnlaw& Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/hop-dong/

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%A3p_%C4%91%E1%BB%93ng

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of