Đơn phương chấm dứt HĐLĐ

Đơn phương chấm dứt HĐLĐ (Hợp đồng lao động) là việc một trong hai bên gồm người lao động hoặc người sử dụng lao động có thể tự chấm dứt hợp đồng không cần có thỏa thuận với bên còn lại nhưng vẫn được pháp luật công nhận. Đơn phương chấm dứt hợp đồng chỉ … Đọc tiếpĐơn phương chấm dứt HĐLĐ

Hợp đồng cho thuê lại văn phòng

Hợp đồng cho thuê lại văn phòng quy mô nhỏ không thường xuyên Thứ nhất, doanh nghiệp có quyền cho thuê lại văn phòng trong trường hợp hợp đồng thuê giữa doanh nghiệp và chủ sở hữu văn phòng đồng ý về thỏa thuận cho thuê lại. Thứ hai, doanh nghiệp phải đáp ứng điều … Đọc tiếpHợp đồng cho thuê lại văn phòng

Hợp đồng liên kết đào tạo

Hợp đồng liên kết đào tạo_một số điểm đáng lưu ý Trong hoạt động kinh doanh hiện nay, các doanh nghiệp thường hợp tác với nhiều đối tác. Đối với hợp đồng nói chung và hợp đồng nguyên tắc liên kết đào tạo nói riêng, yếu tố cơ bản nhất của hợp đồng chính là … Đọc tiếpHợp đồng liên kết đào tạo

Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động (HĐLĐ) là văn bản pháp lý ràng buộc giữa người lao động và người sử dụng lao động, là công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Hợp đồng loại này được quy định chi tiết trong Bộ luật lao động 2012. HNLaw & Partners xin … Đọc tiếpHợp đồng lao động

Phụ lục hợp đồng lao động

Phụ lục hợp đồng lao động (HĐLĐ) là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động theo quy định tại điều 24 bộ luật lao động 2012. Phụ lục HĐLĐ có thể được sử dụng để sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong hợp … Đọc tiếpPhụ lục hợp đồng lao động

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần: Mẫu tham khảo CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —o0o— HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN Hôm nay, ngày …. tháng … năm …. tại trụ sở Công ty cổ phần ….. , địa chỉ số …….., chúng tôi … Đọc tiếpHợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Mẫu hợp đồng thuê văn phòng

Doanh nghiệp khi triển khai hoạt động kinh doanh cần có hợp đồng thuê văn phòng. Công ty luật Hnlaw & Partners xin gửi mẫu hợp đồng thuê văn phòng để doanh nghiệp tham khảo. Hnlaw & Partners chuyên soạn thảo hợp đồng cho doanh nghiệp trong đó có hợp đồng thuê văn phòng. Nếu … Đọc tiếpMẫu hợp đồng thuê văn phòng

Xây dựng hợp đồng lao động

✏Nhân lực là một thành phần không thể thiếu trong bất cứ một đơn vị doanh nghiệp nào. Không một đơn vị nào có thể tồn tại nếu không có nguồn nhân lực đáp ứng được sự hoạt động và vận hành của bộ máy công ty. Mỗi đơn vị doanh nghiệp cần có những … Đọc tiếpXây dựng hợp đồng lao động

Hoạt động hợp tác thông qua hợp đồng BCC

Việc hợp tác giữa các doanh nghiệp, đối tác, nhà đầu tư là một việc làm phố biến và phát triển tại Việt Nam do cơ chế làm việc linh động và thông thoáng hơn so với việc cùng thành lập một mô hình doanh nghiệp để triển khai các hoạt động hợp tác kinh … Đọc tiếpHoạt động hợp tác thông qua hợp đồng BCC

Hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ

Theo quy định lại luật xây dựng 2014 và nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật xây dựng 2014, thì quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ được quy định rõ như sau: 1. Quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu cung cấp … Đọc tiếpHợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ