Văn phòng điều hành BCC

09:42 - 04/12/2019

Văn phòng điều hành BCC 1. Quyền thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Theo khoản 1 Điều 49. Luật đầu tư năm 2014: Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC được thành lập văn phòng điều hành tại Việt Nam để thực hiện … Đọc tiếpVăn phòng điều hành BCC

Văn phòng điều hành BCC

1. Quyền thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Theo khoản 1 Điều 49. Luật đầu tư năm 2014: Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC được thành lập văn phòng điều hành tại Việt Nam để thực hiện hợp đồng. Địa điểm văn phòng điều hành do nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC quyết định theo yêu cầu thực hiện hợp đồng.

Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC có con dấu; được mở tài khoản, tuyển dụng lao động, ký hợp đồng và tiến hành các hoạt động kinh doanh trong phạm vi quyền và nghĩa vụ quy định tại hợp đồng BCC và Giấy chứng nhận đăng ký thành lập văn phòng điều hành.

2. Hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng điều hành:

Theo Khoản 4 Điều 49. Luật đầu tư năm 2014 hồ sơ bao gồm:

  • Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành gồm tên và địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC; tên, địa chỉ văn phòng điều hành; nội dung, thời hạn, phạm vi hoạt động của văn phòng điều hành; họ, tên, nơi cư trú, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của người đứng đầu văn phòng điều hành;
  • Quyết định của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC về việc thành lập văn phòng điều hành;
  • Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng điều hành;
  • Bản sao hợp đồng BCC.

3. Thủ tục thành lập văn phòng điều hành

Theo Điều 49. Luật đầu tư năm 2014 trình tự thực hiện việc thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BBC như sau:

Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC nộp hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng điều hành tại cơ quan đăng ký đầu tư nơi dự kiến đặt văn phòng điều hành.

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.

Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/tu-van-dau-tu/

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%A3p_t%C3%A1c_kinh_doanh

Quy trình đầu tư Việt Nam 2021
Dịch vụ xin thẻ tạm trú
Giao dịch ngoại hối
Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
Hình thức đầu tư năm 2021