Cấp lại giấy phép lao động?

Cấp lại giấy phép lao động? 🌴Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam nếu không thuộc diện không phải cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật thì cần xin cấp giấy phép lao động. Đối với giấy phép lao động, pháp luật quy định về việc cấp, cấp lại và … Đọc tiếpCấp lại giấy phép lao động?

Giấy phép xây dựng nhà thầu

Giấy phép xây dựng nhà thầu 🌳Nhà thầu nước ngoài muốn thực hiện hoạt động xây dựng tại Việt Nam cần xin Giấy phép hoạt động xây dựng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. HNLaw & Partners xin hướng dẫn Quý khách hàng như sau: I. Cơ sở pháp lý Nghị định 59/2015/NĐ-CP, … Đọc tiếpGiấy phép xây dựng nhà thầu

Xử phạt không giấy phép lao động

Xử phạt không giấy phép lao động Xử phạt không giấy phép lao động Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc trường hợp không phải xin giấy phép lao động (giấy miễn giấy phép lao động). Do vậy khi không tuân … Đọc tiếpXử phạt không giấy phép lao động

Hoạt động chi nhánh

Hoạt động chi nhánh 🌿Hoạt động chi nhánh công ty nước ngoài Công ty nước ngoài có thể mở chi nhành tại Việt Nam. Vậy, hoạt động của chi nhánh công ty nước ngoài Việt Nam được pháp luật Việt Nam quy định như thế nào? HNLaw & Partners xin hướng dẫn Quý khách hàng … Đọc tiếpHoạt động chi nhánh

Sở hữu nhà tại Việt Nam

Sở hữu nhà tại Việt Nam 🌷Nhu cầu của người nước ngoài về việc sở hữu nhà tại Việt Nam ngày càng tăng do nhu cầu đầu tư vào Việt Nam. HNLaw & Partners xin hướng dẫn Quý khách hàng về Tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam như sau: … Đọc tiếpSở hữu nhà tại Việt Nam

Hoạt động chi nhánh nước ngoài

Hoạt động chi nhánh nước ngoài Hoạt động chi nhánh nước ngoài Công ty nước ngoài có thể mở chi nhành tại Việt Nam. Vậy, hoạt động của chi nhánh công ty nước ngoài Việt Nam được pháp luật Việt Nam quy định như thế nào? HNLaw & Partners xin hướng dẫn Quý khách hàng … Đọc tiếpHoạt động chi nhánh nước ngoài

Thay đổi địa điểm dự án

Thay đổi địa điểm dự án (Thay đổi địa điểm dự án)Trong quá trình đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, sẽ có những thay đổi về dự án đầu tư. Một trong số đó có thể là thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư. Công ty Luật TNHH HNlaw & … Đọc tiếpThay đổi địa điểm dự án

Lệ phí môn bài công ty nước ngoài

Lệ phí môn bài công ty nước ngoài 🎀Công ty vốn nước ngoài (FDI) khi thành lập và hoạt động tại Việt Nam cũng phải đóng Lệ phí môn bài hằng năm theo quy định của pháp luật Việt Nam như doanh nghiệp Việt Nam. HNLaw & Partners xin hướng dẫn doanh nghiệp về lệ phí của … Đọc tiếpLệ phí môn bài công ty nước ngoài

Chính sách đầu tư kinh doanh

Chính sách đầu tư kinh doanh Việc đầu tư của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài luôn được nhà nước quan tâm, khuyến khích bằng việc đưa ra nhiều chính sách và pháp luật với nhiều ưu đãi và phù hợp. Các chính sách về đầu tư kinh doanh được quy định … Đọc tiếpChính sách đầu tư kinh doanh

Tư vấn hoạt động dự án

Tư vấn hoạt động dự án Theo quy định của Luật đầu tư hiện hành thìdự án đầu tưlà tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định. Quá trình quản lý, … Đọc tiếpTư vấn hoạt động dự án