Thị trường hạn chế đầu tư

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài là điều kiện nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng để đầu tư trong các ngành, nghề thuộc Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại luật đầu tư … Đọc tiếpThị trường hạn chế đầu tư

Góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam

Góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam Hình thức nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam (công ty Việt Nam) Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần thông qua việc mua cổ phần của công ty cổ phần từ … Đọc tiếpGóp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam

Tăng vốn chuyển vốn đầu tư

Tăng vốn chuyển vốn đầu tư Câu hỏi: Công ty A muốn nhận tiền tăng vốn 20 triệu USD từ chính công ty mẹ tại Hàn Quốc. Số tiền 20 triệu USD này sẽ được chuyển vào tài khoản vốn USD của họ mở tại Ngân hàng B (trước khi nhận vốn vào tài khoản công … Đọc tiếpTăng vốn chuyển vốn đầu tư

Ngành nghề ưu đãi

Ngành nghề ưu đãi Ngành nghề ưu đãi đầu tư là những ưu đãi mà các nhà đầu tư được hưởng khi thực hiện dự án thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư theo quy định của Nhà nước. Theo quy định tại điều 16, luật đầu tư 2014 và Điểm a Khoản 1 Điều … Đọc tiếpNgành nghề ưu đãi

Chi tiết xin giấy phép đầu tư

Chi tiết xin giấy phép đầu tư Các trường hợp phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Căn cứ Điều 36 Luật Đầu tư 2014, có hai trường hợp phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cụ thể như sau: – … Đọc tiếpChi tiết xin giấy phép đầu tư

Góp vốn sai hình thức

Góp vốn sai hình thức Câu hỏi: Công ty tôi (Công ty TNHH 2TV) là doanh nghiệp FDI với một nhà đầu nước ngoài chiếm 40% vốn điều lệ. Tại thời điểm thành lập (2018), nhà đầu tư nước ngoài đã góp vốn điều lệ thông qua tài khoản vốn mở tại ngân hàng thương … Đọc tiếpGóp vốn sai hình thức

Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài Khi đầu tư ra nước ngoài nhà đầu tư cần mở tài khoản ngoại tệ để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại thông tư số 12/2016/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Theo … Đọc tiếpChuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Ký quỹ thực hiện dự án

Ký quỹ thực hiện dự án Theo điều 42 Luật đầu tư 2014 và điều 27 nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư thì Nhà đầu tư phải ký quỹ trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép … Đọc tiếpKý quỹ thực hiện dự án

Thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối

Thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối Căn cứ pháp lý Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật các tổ chức tín dụng số 47/2016/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Pháp lệnh Ngoại … Đọc tiếpThủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối

Điều hành mô hình BCC

Điều hành mô hình BCC Theo điều 49 Luật đầu tư 2014, nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC được thành lập văn phòng điều hành tại Việt Nam để thực hiện hợp đồng. Địa điểm văn phòng điều hành do nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC quyết định theo … Đọc tiếpĐiều hành mô hình BCC