Hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài theo quy định của  pháp luật Việt Nam hiện hành là việc nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài để thực hiện hoạt động đầu tư, thành lập tổ chức kinh tế ở nước ngoài; … Đọc tiếpHoạt động đầu tư ra nước ngoài

Thay đổi địa điểm dự án

Thay đổi địa điểm dự án Trong quá trình đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, sẽ có những thay đổi về dự án đầu tư. Một trong số đó có thể là thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư. Công ty Luật TNHH HNlaw & Partners xin hướng dẫn Quý … Đọc tiếpThay đổi địa điểm dự án

Giấy phép lao động chủ sở hữu

Giấy phép lao động chủ sở hữu Giấy phép lao động chủ sở hữu Gần đây, HNLaw & Partners nhận được yêu cầu tư vấn liên quan đến giấy phép lao động của người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH một thành viên nước ngoài. Nội dung câu hỏi như sau: Câu … Đọc tiếpGiấy phép lao động chủ sở hữu

Chuyển đổi doanh nghiệp FDI

Chuyển đổi doanh nghiệp FDI Chuyển đổi doanh nghiệp FDI Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thể có những quyết định như chuyển đổi doanh nghiệp, loại hình hoạt động. Vậy trình tự, thủ tục thực hiện như thế nào? HNLaw & Partners xin hướng dẫn Quý … Đọc tiếpChuyển đổi doanh nghiệp FDI

Thời hạn đầu tư

Thời hạn đầu tư Hiện nay, Nhà nước Việt Nam rất khuyến khích và tạo điều kiện cho những người nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam.. Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên … Đọc tiếpThời hạn đầu tư

Cấp lại giấy phép lao động?

Cấp lại giấy phép lao động? 🌴Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam nếu không thuộc diện không phải cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật thì cần xin cấp giấy phép lao động. Đối với giấy phép lao động, pháp luật quy định về việc cấp, cấp lại và … Đọc tiếpCấp lại giấy phép lao động?

Giấy phép xây dựng nhà thầu

Giấy phép xây dựng nhà thầu 🌳Nhà thầu nước ngoài muốn thực hiện hoạt động xây dựng tại Việt Nam cần xin Giấy phép hoạt động xây dựng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. HNLaw & Partners xin hướng dẫn Quý khách hàng như sau: I. Cơ sở pháp lý Nghị định 59/2015/NĐ-CP, … Đọc tiếpGiấy phép xây dựng nhà thầu

Xử phạt không giấy phép lao động

Xử phạt không giấy phép lao động Xử phạt không giấy phép lao động Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc trường hợp không phải xin giấy phép lao động (giấy miễn giấy phép lao động). Do vậy khi không tuân … Đọc tiếpXử phạt không giấy phép lao động

Hoạt động chi nhánh

Hoạt động chi nhánh 🌿Hoạt động chi nhánh công ty nước ngoài Công ty nước ngoài có thể mở chi nhành tại Việt Nam. Vậy, hoạt động của chi nhánh công ty nước ngoài Việt Nam được pháp luật Việt Nam quy định như thế nào? HNLaw & Partners xin hướng dẫn Quý khách hàng … Đọc tiếpHoạt động chi nhánh

Sở hữu nhà tại Việt Nam

Sở hữu nhà tại Việt Nam 🌷Nhu cầu của người nước ngoài về việc sở hữu nhà tại Việt Nam ngày càng tăng do nhu cầu đầu tư vào Việt Nam. HNLaw & Partners xin hướng dẫn Quý khách hàng về Tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam như sau: … Đọc tiếpSở hữu nhà tại Việt Nam