Văn bản dự án đầu tư

Văn bản dự án đầu tư: Mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định. Để thực … Đọc tiếpVăn bản dự án đầu tư

Hoạt động nhập khẩu dược phẩm

Hoạt động nhập khẩu dược phẩm: Hoạt động nhập khẩu, phân phối dược phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài HNLaw & Partners nhận được câu hỏi của Quý khách hàng về thực hiện hoạt động nhập khẩu, phân phối dược phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. HNLaw … Đọc tiếpHoạt động nhập khẩu dược phẩm

Kinh doanh bất động sản:

Kinh doanh bất động sản: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh hoạt động này dưới một số hình thức sau: I.  Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh hoạt động này dưới các hình thức sau đây (Khoản 3 điều 11 Luật kinh doanh bất động … Đọc tiếpKinh doanh bất động sản:

Triển khai dự án đầu tư

Triển khai dự án đầu tư Sau khi hoàn tất các thủ tục đầu tư, chủ đầu tư sẽ tiến hành các công việc cần thiết cũng như những thủ tục pháp lý khác để triển khai thực hiện dự án đầu tư. Trong giai đoạn này việc triển khai thực hiện dự án đầu … Đọc tiếpTriển khai dự án đầu tư

Giải quyết tranh chấp đầu tư

Giải quyết tranh chấp đầu tư Hoạt động đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình … Đọc tiếpGiải quyết tranh chấp đầu tư

Các nguyên tắc đầu tư

Các nguyên tắc đầu tư được ghi nhận và thể hiện rõ trong luật đầu tư năm 2014. Theo đó, 1.Hoạt động đầu tư kinh doanh phải tuân thủ luật pháp và các điều ước quốc tê có liên quan Hoạt động đầu tư kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ quy … Đọc tiếpCác nguyên tắc đầu tư

Chế độ báo cáo đầu tư

Chế độ báo cáo đầu tư: Một trong những thủ tục mà nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện trong quá trình đầu tư tại Việt Nam và ở nước ngoài là chế độ báo cáo hoạt động đầu tư. Việc báo cáo hoạt động đầu tư giúp các cơ quan quản lý nhà … Đọc tiếpChế độ báo cáo đầu tư

Đầu tư ra nước ngoài

Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn; hoặc thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh; hoặc xác lập quyền sở hữu để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; đồng thời trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư … Đọc tiếpĐầu tư ra nước ngoài

Mẫu văn bản đầu tư

Mẫu văn bản đầu tư: Đề nghị thực hiện dự án đầu tư mới nhất theo quy định của pháp luật hiện hành Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng … Đọc tiếpMẫu văn bản đầu tư

Nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng

Nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng cần có giấy phép hoạt động xây dựng Sự phát triển của các dự án bất động sản và các quy định mới của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và Luật Đầu tư đã tạo điều kiện cho các nhà thầu nước ngoài thực hiện đấu … Đọc tiếpNhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng