Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao

14:57 - 06/06/2019

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao

 

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao

  • Cơ quan cấp phép: Bộ khoa học và công nghệ
  • Thời gian thực hiện: 40-45 ngày làm việc
  • Điều kiện cần đáp ứng: Luật đầu tư năm 2014, Quyết định 66/2014 và Quyết định 19/2015

+ Sản xuất sản phẩm công nghệ cao thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển (được quy định cụ thể tại Quyết định Số: 66/2014/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghẹ cao được khuyến khích phát triển)

+ Áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam; trường hợp chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam thì áp dụng tiêu chuẩn của tổ chức quốc tế chuyên ngành;

+ Doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao của doanh nghiệp phải đạt ít nhất 70% trong tổng doanh thu thuần hàng năm

+ Tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển được thực hiện tại Việt Nam trên tổng doanh thu thuần hàng năm đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đạt ít nhất 1%. Đối với các doanh nghiệp có tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng và tổng số lao động trên 300 người tỷ lệ này phải đạt ít 0,5%.

+ Số lượng lao động có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển trên tổng số lao động của doanh nghiệp có tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng và tổng số lao động trên 300 người tỷ lệ này phải đạt ít nhất 2,5% nhưng không thấp hơn 15 người

Tất cả các điều kiện này phải được thể hiện trong bản thuyết minh doanh nghiệp đã đáp ứng đủ các điều kiện

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao

Ngoài ra khách hàng cần chuẩn bị Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Chi tiết liên hệ: Công ty luật Hnlaw & Partners

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912918296

Đào tạo pháp chế tận tâm
Pháp chế ngân hàng
Học pháp chế để bứt phá
Muốn làm pháp chế doanh nghiệp
Điểm nhấn chương trình đào tạo