Sản xuất rượu thủ công

09:38 - 03/12/2019

Sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh: một số lưu ý về điều kiện Hiện nay, ngoài việc sản xuất các loại rượu công nghiệp thì việc sản xuất rượu thủ công cũng vô cùng phổ biến đặc biệt là đối với các tổ chức kinh doanh có quy mô vừa và …

Sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh: một số lưu ý về điều kiện

Hiện nay, ngoài việc sản xuất các loại rượu công nghiệp thì việc sản xuất rượu thủ công cũng vô cùng phổ biến đặc biệt là đối với các tổ chức kinh doanh có quy mô vừa và nhỏ. HNLaw & Partners xin đưa ra những thông tin sau đây để người đọc quan tâm đến vấn đề sản xuất rượu thủ công tham khảo:

Căn cứ pháp lý: Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu

I. ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa rượu theo quy định.

II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

1. Hồ sơ: 01 bộ

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.
  • Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm,
  • Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.

2. Hình thức nộp hồ sơ: Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép;

3. Thời hạn cấp giấy phép:

  • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
  • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

4. Cơ quan có thẩm quyền cấp phép: Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Chi tiết liên hệ : Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/giay-phep-con/

An toàn thực phẩm
Đăng ký dịch vụ việc làm
Giấy phép cho lao động nước ngoài
Giấy phép tư vấn du học
Hoạt động công nghệ cao