Giấy phép phòng khám đa khoa

Giấy phép phòng khám đa khoa Giấy phép phòng khám đa khoa: Cơ sở pháp lý: Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009 Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Hiện nay, theo Luật khám bệnh, … Đọc tiếpGiấy phép phòng khám đa khoa

Điều kiện sản xuất hóa chất

Điều kiện sản xuất hóa chất: GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT HÓA CHẤT TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp được cấp cho cá nhân, tổ chức sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh … Đọc tiếpĐiều kiện sản xuất hóa chất

Điều kiện sx thuốc thú y

Điều kiện sx thuốc thú y: thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y Hiện nay, các cá nhân, tổ chức hoạt động về lĩnh vực thú y nói chung và thuốc thú y nói riêng không chỉ tham gia các hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, buôn bán … Đọc tiếpĐiều kiện sx thuốc thú y

Kinh doanh lữ hành nội địa

Kinh doanh lữ hành nội địa 1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành Theo khoản 1 Điều 31 Luật Du lịch năm 2017 thì điều kiện để có thể kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa như sau: Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh … Đọc tiếpKinh doanh lữ hành nội địa

Điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Điều kiện sản xuất mỹ phẩm I. Về sản xuất mỹ phẩm Căn cứ pháp lý: Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngà 12/11/2018 sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà … Đọc tiếpĐiều kiện sản xuất mỹ phẩm

Chứng nhận an toàn thực phẩm

Chứng nhận an toàn thực phẩm Căn cứ pháp lý+ Luật an toàn thực phẩm 2010+ Nghị định 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm+ Thông tư 19/2012/TT-BYT Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm+ … Đọc tiếpChứng nhận an toàn thực phẩm

Giấy phép an ninh trật tự

Hỏi: Những ngành nghề nào phải xin giấy phép an ninh trật tự? Tư vấn: Theo quy định tại điều 14, nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì những ngành nghề thuộc phạm vi xin cấp Giấy chứng … Đọc tiếpGiấy phép an ninh trật tự

Giấy phép hoạt động in

Giấy phép hoạt động in Cơ sở pháp lý Luật xuất bản 2012 Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật xuất bản Thông tư 23/2014/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật xuất bản và nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định chi … Đọc tiếpGiấy phép hoạt động in

Cho thuê lại lao động

Cho thuê lại lao động Theo Phụ lục 4 Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện ban hành kem theo Luật Đầu tư 2014: Cho thuê lại lao động được quy định là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo Điều 54. Bộ Luật Lao động thì Doanh nghiệp cho thuê lại … Đọc tiếpCho thuê lại lao động

Trung tâm tư vấn du học

Trung tâm tư vấn du học_thủ tục thành lập 1. Xác định điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học: Theo quy định tại điều 107 của Nghị định 46/2017/NĐ-CP, và quy định tại Điều 2 Nghị định 135/2018/NĐ-CP về bãi bỏ Khoản 1 và khoản 2 Điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ-CP thì … Đọc tiếpTrung tâm tư vấn du học