Phụ lục hợp đồng lao động

Phụ lục hợp đồng lao động (HĐLĐ) là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động theo quy định tại điều 24 bộ luật lao động 2012. Phụ lục HĐLĐ có thể được sử dụng để sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong hợp … Đọc tiếpPhụ lục hợp đồng lao động

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần: Mẫu tham khảo CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —o0o— HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN Hôm nay, ngày …. tháng … năm …. tại trụ sở Công ty cổ phần ….. , địa chỉ số …….., chúng tôi … Đọc tiếpHợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Mẫu hợp đồng thuê văn phòng

Doanh nghiệp khi triển khai hoạt động kinh doanh cần có hợp đồng thuê văn phòng. Công ty luật Hnlaw & Partners xin gửi mẫu hợp đồng thuê văn phòng để doanh nghiệp tham khảo. Hnlaw & Partners chuyên soạn thảo hợp đồng cho doanh nghiệp trong đó có hợp đồng thuê văn phòng. Nếu … Đọc tiếpMẫu hợp đồng thuê văn phòng

Xây dựng hợp đồng lao động

✏Nhân lực là một thành phần không thể thiếu trong bất cứ một đơn vị doanh nghiệp nào. Không một đơn vị nào có thể tồn tại nếu không có nguồn nhân lực đáp ứng được sự hoạt động và vận hành của bộ máy công ty. Mỗi đơn vị doanh nghiệp cần có những … Đọc tiếpXây dựng hợp đồng lao động

Hoạt động hợp tác thông qua hợp đồng BCC

Việc hợp tác giữa các doanh nghiệp, đối tác, nhà đầu tư là một việc làm phố biến và phát triển tại Việt Nam do cơ chế làm việc linh động và thông thoáng hơn so với việc cùng thành lập một mô hình doanh nghiệp để triển khai các hoạt động hợp tác kinh … Đọc tiếpHoạt động hợp tác thông qua hợp đồng BCC

Hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ

Theo quy định lại luật xây dựng 2014 và nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật xây dựng 2014, thì quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ được quy định rõ như sau: 1. Quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu cung cấp … Đọc tiếpHợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——-***——- …., ngày… tháng ….năm…. MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP Số: …/2019/HDCNVG         – Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015        – Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014         – Căn cứ vào Điều lệ … Đọc tiếpMẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp

Công ty luật Hnlaw & Partners- Bảng báo giá dịch vụ tư vấn, soạn thảo và rà soát hợp đồng

Công ty Luật Hnlaw & Partners báo giá dịch vụ tư vấn, soạn thảo và rà soát hợp đồng như dưới đây: a. Báo giá dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng: Hợp đồng bằng tiếng Việt: Dịch vụ phí: Từ 1.000.000 đ/hợp đồng; Thời gian thực hiện: 2 – 3 ngày làm việc Hợp đồng bằng tiếng … Đọc tiếpCông ty luật Hnlaw & Partners- Bảng báo giá dịch vụ tư vấn, soạn thảo và rà soát hợp đồng

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng của công ty luật Hnlaw & Partners

Công ty luật Hnlaw & Partners nhận soạn thảo hợp đồng cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp với các cơ cấu khác nhau gồm các phòng ban, có thể được hỗ trợ soạn thảo các loại hợp đồng khác nhau, sử dụng cho các bộ phận, phòng ban khác nhau cho doanh nghiệp. Các loại hợp … Đọc tiếpDịch vụ soạn thảo hợp đồng của công ty luật Hnlaw & Partners