Hoạt động bán hàng đa cấp

15:43 - 21/11/2019

Hoạt động bán hàng đa cấp I. Căn cứ pháp lý: Nghị định 40/2018/NĐ-CP quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Thông tư 156/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa … Đọc tiếpHoạt động bán hàng đa cấp

Hoạt động bán hàng đa cấp

I. Căn cứ pháp lý:

 • Nghị định 40/2018/NĐ-CP quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;
 • Thông tư 156/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

II. Điều kiện đăng ký hoạt động này như sau

 • Là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam theo quy định của pháp luật và chưa từng bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;
 • Có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên;
 • Ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;
 •  Có mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, quy tắc hoạt động, kế hoạch trả thưởng, chương trình đào tạo cơ bản rõ ràng, minh bạch và phù hợp với quy định của Nghị định
 • Có hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp, trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin về doanh nghiệp và hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp;
 • Có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp.
 • Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, chủ sở hữu đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không bao gồm tổ chức hoặc cá nhân từng giữ một trong các chức vụ nêu trên tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

III. Thành phần hồ sơ

 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
 • 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
 •  01 bản danh sách kèm theo bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ của những người nêu tại điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị định 40/2018/NĐ-CP.
 • 02 bộ tài liệu liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, bao gồm:
 • Mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;
 • Kế hoạch trả thưởng;
 • Chương trình đào tạo cơ bản;
 • Quy tắc hoạt động.
 • 01 bản danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp của doanh nghiệp, bao gồm các thông tin: Tên, chủng loại, xuất xứ, quy cách đóng gói, chế độ bảo hành (nếu có), giá bán và số điểm thưởng quy đổi tương ứng với giá bán, thời điểm áp dụng.
 • 01 bản chính văn bản xác nhận ký quỹ.
 • Tài liệu giải trình kỹ thuật về hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp đáp ứng quy định tại Điều 44 Nghị định 40/2018/NĐ-CP.
 • Tài liệu chứng minh doanh nghiệp có trang thông tin điện tử đáp ứng quy định tại Điều 45 Nghị định Nghị định 40/2018/NĐ-CP.
 • Tài liệu chứng minh doanh nghiệp có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp.

IV. Trình tự, thủ tục

 • Hình thức: Doanh nghiệp đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ tới Bộ Công Thương (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện)
 • Thời hạn:

+ 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Công Thương có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ;

+ Bộ Công Thương thông báo cho doanh nghiệp nộp phí thẩm định. Doanh nghiệp phải nộp phí thẩm định trong vòng 30 ngày;

+ Bộ Công Thương thẩm định hồ sơ trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phí thẩm định, sau đó cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nếu doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện.

 • Cơ quan có thẩm quyền: Bộ Công Thương
 • Phí thẩm định: 5.000.000 đồng.

Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/giay-phep-con/

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Gi%E1%BA%A5y_ph%C3%A9p

An toàn thực phẩm
Đăng ký dịch vụ việc làm
Giấy phép cho lao động nước ngoài
Giấy phép tư vấn du học
Hoạt động công nghệ cao