Điều kiện kiểu dáng công nghiệp

11:07 - 17/11/2019

Điều kiện kiểu dáng công nghiệp Câu hỏi: Hiện nay Công ty của tôi đang chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới. Công ty chúng tôi muốn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm của mình. Vậy sản phẩm của công ty chúng tôi cần đáp ứng được những điều kiện gì? 

Điều kiện kiểu dáng công nghiệp

Câu hỏi:

Hiện nay Công ty của tôi đang chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới. Công ty chúng tôi muốn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm của mình. Vậy sản phẩm của công ty chúng tôi cần đáp ứng được những điều kiện gì?

Trả lời:

Trước tiên xin cảm ơn bạn đã gửi tới câu hỏi mà rất nhiều doanh nghiệp có quan tâm. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi này như sau:

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.

Theo Điều 63. Luật Sở hữu trí tuệ 2005 thì Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện chung sau đây:

  • Có tính mới;
  • Có tính sáng tạo;
  • Có khả năng áp dụng công nghiệp

Để có thể đăng ký bảo hộ cho sản phẩm của công ty thì trước tiên nhất Công ty cần kiểm tra, tra cứu kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm đó có đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên hay không. Luật Sở hữu trí tuệ 2005 có quy định cụ thể về từng điều kiện chung nêu trên như sau:

1. Tính mới của kiểu dáng công nghiệp

Tính mới là điều kiện cơ bản và mang tính tiên quyết đối với việc quyết định một sáng chế có được đăng ký bảo hộ hay không. Theo Điều 65 Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.

Trong quá trình tra cứu Công ty cần lưu ý:

  • Hai kiểu dáng công nghiệp không được coi là khác biệt đáng kể với nhau nếu chỉ khác biệt về những đặc điểm tạo dáng không dễ dàng nhận biết, ghi nhớ và không thể dùng để phân biệt tổng thể hai kiểu dáng công nghiệp đó.
  • Kiểu dáng công nghiệp được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về kiểu dáng công nghiệp đó.
  • Kiểu dáng công nghiệp không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong các trường hợp sau đây với điều kiện đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố:
  • Kiểu dáng công nghiệp bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005;
  • Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 công bố dưới dạng báo cáo khoa học;
  • Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.

2.  Tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp

Theo Điều 66 luật sở hữu trí tuệ 2005 Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính sáng tạo nếu căn cứ vào các kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.

Như vây, công ty phải tiến hành tra cứu và so sánh kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm với tất cả những sản phẩm đã được công khai như quy định ở trên và kiểu dáng không quá dễ dàng tạo ra dễ gây trùng lặp.

3. Khả năng áp dụng công nghiệp của kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

Khả năng áp dụng vào thực tế sản xuất của kiểu dáng công nghiệp là rất quan trọng vì vậy Luật đã quy định việc phải chế tạo được hàng loạt sản phẩm thì mới đáp ứng được điều kiện này.

Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/so-huu-tri-tue/

https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%9F_h%E1%BB%AFu_tr%C3%AD_tu%E1%BB%87

Rủi ro khi không đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ
Đăng ký bản quyền
Đại diện sở hữu công nghiệp
Điều chỉnh lệ phí Sở hữu công nghiệp
Về chỉ dẫn địa lý