Điều kiện hành nghề đấu giá tài sản

09:30 - 16/06/2020

Điều kiện hành nghề đấu giá tài sản

Đấu giá tài sản là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong hệ thống ngành nghề kinh tế của Việt Nam. HNLAw & Partners xin hướng dẫn Quý khách hàng như sau:

Điều kiện hành nghề đấu giá tài sản

Đấu giá tài sản là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong hệ thống ngành nghề kinh tế của Việt Nam. HNLAw & Partners xin hướng dẫn Quý khách hàng như sau: Điều kiện hành nghề đấu giá tài sản

Căn cứ pháp lý: Luật đấu giá tài sản 2016

1. Tiêu chuẩn đấu giá viên

Đấu giá viên phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

 • Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;
 • Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá, trừ trường hợp được miễn đào tạo nghề đấu giá;
 • Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

2. Doanh nghiệp đấu giá tài sản

 • Doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập, tổ chức và hoạt động dưới hình thức sau:
  • Doanh nghiệp tư nhân,
  • Công ty hợp danh.
 • Tên của doanh nghiệp đấu giá:
  • Đối với doanh nghiệp đấu giá tư nhân do chủ doanh nghiệp lựa chọn, phải bao gồm cụm từ “doanh nghiệp đấu giá tư nhân”
  • Đối với công ty đấu giá hợp danh do các thành viên thỏa thuận lựa chọn và theo quy định của Luật doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ “công ty đấu giá hợp danh”.
 • Điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản:
  • Doanh nghiệp đấu giá tư nhân có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên, đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp;
  • Công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên;
  • Có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản.

3. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đấu giá tài sản

 • Tổ chức đấu giá tài sản có các quyền sau đây:
  • Cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;
  • Tuyển dụng đấu giá viên làm việc cho tổ chức theo quy định của pháp luật;
  • Yêu cầu người có tài sản đấu giá cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, giấy tờ có liên quan đến tài sản đấu giá;
  • Nhận thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản theo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;
  • Cử đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá;
  • Thực hiện dịch vụ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, quản lý tài sản và dịch vụ khác liên quan đến tài sản đấu giá theo thỏa thuận;
  • Xác định giá khởi điểm khi bán đấu giá tài sản theo ủy quyền của người có tài sản đấu giá;
  • Phân công đấu giá viên hướng dẫn người tập sự hành nghề đấu giá;
  • Đơn phương chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản hoặc yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản vô hiệu theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức đấu giá tài sản có các nghĩa vụ sau đây:
  • Thực hiện việc đấu giá tài sản theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định tại Luật này và chịu trách nhiệm về kết quả đấu giá tài sản;
  • Ban hành Quy chế cuộc đấu giá;
  • Tổ chức cuộc đấu giá liên tục theo đúng thời gian, địa điểm đã thông báo, trừ trường hợp bất khả kháng;
  • Yêu cầu người có tài sản đấu giá giao tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá cho người mua được tài sản đấu giá; trường hợp được người có tài sản đấu giá giao bảo quản hoặc quản lý thì giao tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá cho người mua được tài sản đấu giá;
  • Bồi thường thiệt hại khi thực hiện đấu giá theo quy định của pháp luật;
  • Thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;
  • Lập Sổ theo dõi tài sản đấu giá, Sổ đăng ký đấu giá;
  • Đề nghị Sở Tư pháp nơi tổ chức có trụ sở cấp, thu hồi Thẻ đấu giá viên;
  • Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên của tổ chức;
  • Báo cáo Sở Tư pháp nơi tổ chức có trụ sở danh sách đấu giá viên đang hành nghề, người tập sự hành nghề đấu giá tại tổ chức;
  • Báo cáo Sở Tư pháp nơi tổ chức có trụ sở về tổ chức, hoạt động hàng năm hoặc trong trường hợp đột xuất theo yêu cầu; đối với doanh nghiệp có chi nhánh thì còn phải báo cáo Sở Tư pháp nơi chi nhánh của doanh nghiệp đăng ký hoạt động;
  • Chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc kiểm tra, thanh tra;

———————————————-

Trên đây là nội dung tư vấn về “Điều kiện hành nghề đấu giá tài sản”. Để được tư vấn xin quý khách hàng cung cấp thông tin gồm: tên, số CMT, CCCD, email, số điện thoại liên hệ đối với khách hàng là cá nhân; tên doanh nghiệp và mã số thuế, số điện thoại liên hệ đối với khách hàng doanh nghiệp! Quý khách hàng có thể gửi thông tin về địa chỉ email của chúng tôi như ở dưới để được tư vấn chi tiết thủ tục và nhận bảng báo giá dịch vụ.

CÔNG TY LUẬT HNLAW & PARTNERS

Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912.918.296

http://www.hnlaw.vn/giay-phep-con/

https://doanhnghiepvn.vn

An toàn thực phẩm
Đăng ký dịch vụ việc làm
Giấy phép cho lao động nước ngoài
Giấy phép tư vấn du học
Hoạt động công nghệ cao