Dịch vụ soạn thảo hợp đồng của công ty luật Hnlaw & Partners

14:37 - 10/06/2019

Công ty luật Hnlaw & Partners nhận soạn thảo hợp đồng cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp với các cơ cấu khác nhau gồm các phòng ban, có thể được hỗ trợ soạn thảo các loại hợp đồng khác nhau, sử dụng cho các bộ phận, phòng ban khác nhau cho doanh nghiệp. Các loại hợp … Đọc tiếp

Công ty luật Hnlaw & Partners nhận soạn thảo hợp đồng cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp với các cơ cấu khác nhau gồm các phòng ban, có thể được hỗ trợ soạn thảo các loại hợp đồng khác nhau, sử dụng cho các bộ phận, phòng ban khác nhau cho doanh nghiệp.

Các loại hợp đồng mà công ty luật Hnlaw & Partnes hỗ trợ soạn thảo cho doanh nghiệp được chuyên nghiệp hóa gồm các loại hợp đồng sau:

Trong đó, hợp đồng dành cho bộ phận nhân sự của doanh nghiệp gồm các loại hợp đồng sau:

Hợp đồng dành cho bộ phận IT gồm loại hợp đồng sau:

Hợp đồng dành cho bô phận xúc tiến thương mại gồm các loại hợp đồng sau:

Hợp đồng dành cho bộ phận kế toán gồm hợp đồng sau

Hợp đồng dành cho bộ phận xuất nhập khẩu và mua hàng gồm hợp đồng sau:

Để được tư vấn và hỗ trợ soạn thảo hợp đồng, xin liên hệ công ty luật Hnlaw & Partners.

Emai: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912918296

Soạn thảo hợp đồng hợp tác
Khi hợp tác kinh doanh
Giao dịch hợp đồng
Hợp đồng dịch vụ
Tư vấn hợp đồng