Dịch vụ soạn thảo hợp đồng của công ty luật Hnlaw & Partners

14:37 - 10/06/2019

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng của công ty luật Hnlaw & Partners

Công ty luật Hnlaw & Partners nhận soạn thảo hợp đồng cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp với các cơ cấu khác nhau gồm các phòng ban, có thể được hỗ trợ soạn thảo các loại hợp đồng khác nhau, sử dụng cho các bộ phận, phòng ban khác nhau cho doanh nghiệp.

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng của công ty luật Hnlaw & Partners

Công ty luật Hnlaw & Partners nhận soạn thảo hợp đồng cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp với các cơ cấu khác nhau gồm các phòng ban, có thể được hỗ trợ soạn thảo các loại hợp đồng khác nhau, sử dụng cho các bộ phận, phòng ban khác nhau cho doanh nghiệp.

Các loại hợp đồng mà công ty luật Hnlaw & Partnes hỗ trợ soạn thảo cho doanh nghiệp được chuyên nghiệp hóa gồm các loại hợp đồng sau:

 • Hợp đồng dành cho bộ phận nhân sự của doanh nghiệp:
 • Hợp đồng dành cho bộ phận IT
 • Hợp đồng xúc tiến thương mại
 • Hợp đồng dành cho bộ phận kế toán
 • Hợp đồng dành cho bộ phận xuất nhập khẩu và bộ phận mua hàng

Trong đó, hợp đồng dành cho bộ phận nhân sự của doanh nghiệp gồm các loại hợp đồng sau:

 • Hợp đồng thuê xe
 • Hợp đồng kiểm tra sức khỏe
 • Hợp đồng dịch vụ đào tạo
 • Phụ lục hợp đồng bảo mật thông tin
 • Hợp đồng dịch vụ giới thiệu và tuyển dụng nhân sự

Hợp đồng dành cho bộ phận IT gồm loại hợp đồng sau:

 • Hợp đồng cung cấp và bảo trì thiết bị IT

Hợp đồng dành cho bô phận xúc tiến thương mại gồm các loại hợp đồng sau:

 • Hợp đồng xử lý rác thải
 • Hợp đồng hỗ trợ nhân viên người Nhật: (1) hợp đồng thuê nhà (2) hợp đồng vé máy bay và dịch vụ hàng không (3) hợp đồng phái cử lao động
 • Hợp đồng hỗ trợ nhà máy: (1) hợp đồng tổ chức sự kiện/ du lịch (2) hợp đồng lắp đặt và xây dựng (3) hợp đồng mua bán thiết  bị (4) hợp đồng phiên dịch

Hợp đồng dành cho bộ phận kế toán gồm hợp đồng sau

 • Hợp đồng dịch vụ tư vấn (thuế, bảo hiểm kinh doanh)

Hợp đồng dành cho bộ phận xuất nhập khẩu và mua hàng gồm hợp đồng sau:

 • Hợp đồng dịch vụ forwarding & logistic

Để được tư vấn và hỗ trợ soạn thảo hợp đồng, xin liên hệ công ty luật Hnlaw & Partners.

Emai: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912918296

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng
Tư vấn về hợp đồng
Soạn thảo hợp đồng hợp tác
Khi hợp tác kinh doanh
Giao dịch hợp đồng