Chứng nhận doanh nghiệp KHCN

09:48 - 17/11/2019

Chứng nhận doanh nghiệp KHCN: Thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ Hiện nay khoa học công nghệ là lĩnh vực rất phát triển trong xã hội vì vậy số lượng các doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực khoa học công nghệ là không nhỏ. Để doanh nghiệp được … Đọc tiếpChứng nhận doanh nghiệp KHCN

Chứng nhận doanh nghiệp KHCN: Thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ

Hiện nay khoa học công nghệ là lĩnh vực rất phát triển trong xã hội vì vậy số lượng các doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực khoa học công nghệ là không nhỏ. Để doanh nghiệp được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ thì doanh nghiệp cần được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ là căn cứ thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ và có hiệu lực trên toàn quốc. Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ là căn cứ áp dụng ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ như sau:

1. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Theo Điều 6. Nghị định 13/2019/NĐ-CP Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ khi thuộc một trong hai trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ khi đáp ứng các điều kiện như sau:
 • Được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp;
 • Có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định 13/2019/NĐ-CP;
 • Có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu.
 • Doanh nghiệp mới thành lập dưới 5 năm đáp ứng điều kiện:
 • Được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp;
 • Có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định 13/2019/NĐ-CP;được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

2. Thủ tục, hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Theo Điều 7. Nghị định 13/2019/NĐ-CP Quy trình thực hiện các thủ tục đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ về cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 5 Nghị định 13/2019/NĐ-CP. Hồ sơ được nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến.

Hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ bao gồm:

 • Đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
 • Văn bản xác nhận, công nhận kết quả khoa học và công nghệ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực), thuộc một trong các văn bản sau:
  • Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;
  • Quyết định công nhận giống cây trồng mới, giống vật nuôi mới, giống thủy sản mới, giống cây lâm nghiệp mới, tiến bộ kỹ thuật;
  • Bằng chứng nhận giải thưởng đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ đã đạt được các giải thưởng về khoa học và công nghệ do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ trì, phối hợp tổ chức xét tặng giải thưởng hoặc đồng ý cho tổ chức xét tặng giải thưởng;
  • Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; Giấy xác nhận hoặc giấy thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước;
  • Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ;
  • Các văn bản xác nhận, công nhận khác có giá trị pháp lý tương đương.
 • Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này

Hoàn thiện, bổ sung hồ sơ nếu cần thiết

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ có trách nhiệm cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ có trách nhiệm công bố trên cổng thông tin điện tử của cơ quan về tên, địa chỉ và danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp đó.

Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/giay-phep-con/

https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_Khoa_h%E1%BB%8Dc_v%C3%A0_C%C3%B4ng_ngh%E1%BB%87_Vi%E1%BB%87t_Nam

An toàn thực phẩm
Đăng ký dịch vụ việc làm
Giấy phép cho lao động nước ngoài
Giấy phép tư vấn du học
Hoạt động công nghệ cao