Cấp thẻ căn cước công dân

10:40 - 12/12/2019

Cấp thẻ căn cước công dân 

Thông tư 40/2019/TT-BCA do Bộ Công an ban hành sửa đổi Thông tư 07/2016/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân (CCCD) và Nghị định 137/2015/NĐ-CP có sửa đổi, bổ sung một số quy định về việc …

Cấp thẻ căn cước công dân

Cấp thẻ căn cước công dân Thông tư 40/2019/TT-BCA do Bộ Công an ban hành sửa đổi Thông tư 07/2016/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân (CCCD) và Nghị định 137/2015/NĐ-CP có sửa đổi, bổ sung một số quy định về việc cấp thẻ căn cước công dân như sau:

Bước 1: Theo quy định sửa đổi bổ sung Điểm a Điều 12 Thông tư 40/2019/TT-BCA như sau: việc công dân có thể kê khai thông tin theo mẫu Tờ khai Căn cước công dân qua trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, công dân sẽ lựa chọn ngày, tháng, năm làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân và gửi Tờ khai đến cơ quan quản lý căn cước công dân nơi công dân đăng ký thường trú trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến.

Trường hợp công dân trực tiếp đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh làm thủ tục thì nộp cho cán bộ tiếp nhận. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ về cơ quan quản lý CCCD có thẩm quyền.

Bước 2: Theo quy định sửa đổi, bổ sung Điểm b Điều 12 Thông tư 40/2019/TT-BCA Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ CCCD tại cơ quan quản lý CCCD kiểm tra, đối chiếu thông tin của công dân trong tờ khai CCCD (trường hợp công dân kê khai trực tuyến thì thu nhận qua thiết bị đọc mã vạch hoặc thiết bị thu nhận thông tin vào hệ thống) với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được kết nối với cơ sở dữ liệu CCCD để xác định chính xác người cần cấp thẻ và thống nhất các nội dung thông tin về công dân.

– Trường hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đi vào vận hành thì yêu cầu công dân xuất trình số hộ khẩu.

– Trường hợp thông tin trên số hộ khẩu chưa đầy đủ hoặc không thống nhất với thông tin công dân khai trên tờ khai CCCD thì yêu cầu công dân xuất trình giấy khai sinh, CMND hoặc các giấy tờ hợp pháp khác về những thông tin cần ghi trong tờ khai Căn cước công dân.

Bước 3: Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 12 07/2016/TT-BCA, Chụp ảnh, thu thập vân tay, đặc điểm nhận dạng để in trên Phiếu thu nhận thông tin CCCD và thẻ CCCD.

Bước 4: Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 07/2016/TT-BCA thì việc cấp giấy hẹn trả thẻ CCCD trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì được yêu cầu bổ sung, hoàn thiện.

Bước 5: Sửa đổi bổ sung điểm e khoản 1 Điều 12 40/2019/TT-BCA về việc Cấp giấy xác nhận số CMND (nếu có) và trả thẻ CCCD theo như sau:

“e) Cơ quan nơi tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân, trả thẻ Căn cước công dân và số hộ khẩu (nếu có) theo thời gian và địa điểm trong giấy hẹn. Nơi trả thẻ Căn cước công dân là nơi làm thủ tục cấp thẻ; trường hợp công dân có yêu cầu trả thẻ tại địa điểm khác thì công dân ghi cụ thể địa chỉ nơi trả thẻ tại Tờ khai căn cước công dân. Cơ quan nơi tiếp nhận hồ sơ trả thẻ Căn cước công dân tại địa điểm theo yêu cầu của công dân bảo đảm đúng thời gian và công dân phải trả phí dịch vụ chuyển phát theo quy định.”

Thông tư 40/2019/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 18-11-2019.

http://www.hnlaw.vn/cap-nhat/

https://canhsatquanlyhanhchinh.gov.vn/

Thủ tục xin visa
Trường hợp miễn thuế môn bài
Người nước ngoài cho thuê nhà
Thủ tục sang tên ô tô cũ
Thuế hàng hóa được tặng