Cấp thẻ căn cước công dân

Cấp thẻ căn cước công dân Cấp thẻ căn cước công dân Thông tư 40/2019/TT-BCA do Bộ Công an ban hành sửa đổi Thông tư 07/2016/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân (CCCD) và Nghị định 137/2015/NĐ-CP có sửa đổi, bổ sung một số quy định về việc … Đọc tiếpCấp thẻ căn cước công dân

Xóa phạt chậm nộp thuế

Xóa phạt chậm nộp thuế Nghị quyết 94/2019/QH14 về khoanh nợ thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp chính thức được Quốc hội khóa XIV thông qua vào ngày 26/11/2019 vừa qua. Các trường hợp được khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt … Đọc tiếpXóa phạt chậm nộp thuế

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa … Đọc tiếpThủ tục đăng ký hộ kinh doanh

Văn phòng ngân hàng nước ngoài

Văn phòng ngân hàng nước ngoài Thông tư 25/2019/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 02/12/2019 đã có những thay đổi trong việc cấp Giấy phép và tổ chức hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Để sửa đổi Giấy phép văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài gồm … Đọc tiếpVăn phòng ngân hàng nước ngoài

Xử phạt lĩnh vực đất đai

Xử phạt lĩnh vực đất đai Xử phạt lĩnh vực đất đai Ngày 19/11/2019 Chính Phủ ban hành Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đã cụ thể hóa nhiều hành vi dễ mắc phải trên thị trường đất những năm qua. Cụ thể đối với trường hợp … Đọc tiếpXử phạt lĩnh vực đất đai

Bộ luật Lao động sửa đổi

Bộ luật Lao động sửa đổi Ngày 20/11/2019 vừa qua, Quốc đã chính thức thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi với nhiều nội dung đáng chú ý. Tăng tuổi nghỉ hưu: 62 tuổi với nam, 60 tuổi với nữ (Điều 169) Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo … Đọc tiếpBộ luật Lao động sửa đổi

Mức vốn pháp định ngân hàng

Mức vốn pháp định ngân hàng Mức vốn pháp định ngân hàng Những thay đổi về mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định chi tiết tại Nghị định 86/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 14/11/2019 vừa qua. Theo đó, quy định về Mức vốn … Đọc tiếpMức vốn pháp định ngân hàng

Quy định lương tối thiểu 2020

Quy định lương tối thiểu 2020 Quy định lương tối thiểu 2020: Đồng ý với phương án do Hội đồng Tiền lương quốc gia đề xuất trước đó, mới đây ngày 15/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng … Đọc tiếpQuy định lương tối thiểu 2020

Hỗ trợ cấp phép doanh nghiệp

Hỗ trợ cấp phép doanh nghiệp Ngày 18 tháng 11 năm 2019, bà Đinh Thị Hoàng Nhung, đại diện công ty luật Hnlaw & Partners đã có buổi làm việc trao phép hoạt động (trao giấy phép hoạt động) tại trụ sở cho khách hàng. Theo số liệu thống kê của công ty luật Hnlaw … Đọc tiếpHỗ trợ cấp phép doanh nghiệp

Giấy phép xây dựng nhà ở

Giấy phép xây dựng nhà ở Ngày 25/10/2019, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 5926/QĐ-UBND phê duyệt một số thủ tục trong việc cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị … Đọc tiếpGiấy phép xây dựng nhà ở