Bản sao trong hồ sơ doanh nghiệp

10:11 - 12/01/2021

Bản sao trong hồ sơ doanh nghiệp Theo quy định tại khoản 1, điều 4, luật doanh nghiệp năm 2020, bản sao là giấy tờ được sao từ sổ gốc hoặc được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc đã được đối chiếu với bản chính. 

Bản sao trong hồ sơ doanh nghiệp

Theo quy định tại khoản 1, điều 4, luật doanh nghiệp năm 2020, bản sao
là giấy tờ được sao từ sổ gốc hoặc được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc đã được đối chiếu với bản chính.

Như vậy luật doanh nghiệp năm 2020 đề cập rõ ràng đến loại giấy tờ có tính chất rất quan trọng này trong hồ sơ doanh nghiệp cũng như hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Các loại bản sao chia thành:

  • Giấy tờ được sao từ sổ gốc: gồm cả giấy tờ được sao từ sổ gốc và được xác nhận tính chính xác của doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp xác nhận và ký tên đóng dấu vào văn bản xác nhận
  • Giấy tờ được chứng thực: gồm cả các bản chứng thực từ các văn phòng công chứng được cấp phép hoạt động hợp pháp
  • Giấy tờ được sao và được đối chiếu với bản gốc

Như vậy, việc định nghĩa rõ các loại bản sao được dùng trong hồ sơ doanh nghiệp là để tạo điều kiện linh hoạt cho doanh nghiệp trong việc nộp và xử lý hồ sơ doanh nghiệp.

Trong thực tế, khi xin cấp phép kinh doanh, cấp phép hoạt động chuyên ngành, doanh nghiệp được chấp nhận các hình thức bản sao trên. Do đó, hoạt động của doanh nghiệp vì thế mà linh hoạt hơn.

Trong hồ sơ chuẩn bị cho khách hàng, công ty luật Hnlaw & Partners cũng dựa vào tình hình của doanh nghiệp mà xử lý các loại bản sao giấy tờ như quy định trên, góp phần đơn giản hóa thủ tục và linh hoạt về hồ sơ cho doanh nghiệp.

Để được tư vấn và hỗ trợ, xin liên hệ Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/tu-van-doanh-nghiep/

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-so-59-2020-QH14-427301.aspx

Điểm mới của luật doanh nghiệp 2020
Kinh doanh bất động sản 2021
Soạn thảo văn bản doanh nghiệp
Điểm mới đăng ký doanh nghiệp
Lĩnh vực bất động sản