Trung tâm tư vấn du học

Trung tâm tư vấn du học

Trung tâm tư vấn du học_thủ tục thành lập

1. Xác định điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học:

Theo quy định tại điều 107 của Nghị định 46/2017/NĐ-CP, và quy định tại Điều 2 Nghị định 135/2018/NĐ-CP về bãi bỏ Khoản 1 và khoản 2 Điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ-CP thì tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên;

– Có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Hồ sơ, thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học:

2.1 Hồ sơ thành lập trung tâm tư vấn du học:

Theo quy định tại điều 108 của Nghị định 46/2017/NĐ-CP và quy định tại Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP về sửa đổi điểm b và c khoản 2 Điều 108 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, Hồ sơ bao gồm:

–  Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động;  khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;

–  Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

–  Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

2.2 Trình tự thực hiện thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học:

Theo quy định tại khoản 3 điều 108 của Nghị định 46/2017/NĐ-CP, và Nghị định 135/2018/NĐ-CP

– Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ như đã nêu ại mục 2.1 đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

–  Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

Chi tiết liên hệ Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/giay-phep-con/

https://vi.wikipedia.org/wiki/Du_h%E1%BB%8Dc

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of