Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32. Luật Doanh nghiệp 2014  Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về nội dung: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

Bước 1 Nộp hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký:

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh được quy định tại Điều 49. Nghị 78/2015/NĐ-CP  bao gồm:

  • Thông báo có nội dung bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

  • Quyết định về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
  • Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh (nếu có) vìtheo quy định tại 2 Điều 32. Luật Doanh nghiệp 20142. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 49. Nghị 78/2015/NĐ-CPDoanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc trong trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 49. Nghị 78/2015/NĐ-CP: Thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Bước 2: Công bố nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh

Vì ngành nghề kinh doanh thuộc nội dung đăng ký kinh doanh nên doanh nghiệp thực hiện công bố thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Theo khản 2, 3 điều 33. Luật doanh nghiệp 2014

– Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

– Thời hạn thông báo công khai các thông tin về doanh nghiệp là 30 ngày, kể từ ngày được công khai.

Công ty luật Hnlaw& Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/tu-van-doanh-nghiep/

https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_doanh

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of