Hướng dẫn kê khai thuế chi nhánh

Hướng dẫn kê khai thuế chi nhánh

Hướng dẫn kê khai thuế chi nhánh Công văn 329/CT-TTHT trả lời công văn số 542.2019/ADG ngày 03/12/2019 về thực hiện chính sách thuế cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc bao gồm: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu. Cụ thể như sau:

Về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

  • Nếu chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì khai thuế tập trung tại trụ sở chính của doanh nghiệp.
  • Nếu doanh nghiệp khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì doanh nghiệp khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương nơi có chi nhánh.
  • Số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương được xác định theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

Khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, doanh nghiệp có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi có trụ sở chính và nơi có chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

Về thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

Chi nhánh khai quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công cho người lao động làm việc tại chi nhánh và quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân có ủy quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không.

Trường hợp chi nhánh không thuộc diện trả thu nhập cho người lao động thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

Về thuế nhà thầu:

Nếu thuộc đối tượng áp dụng, sẽ áp dụng theo thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ tài chính.

———————————

Chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HNLAW & PARTNERS

Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912.918.296       

http://www.hnlaw.vn/cap-nhat/

https://vi.wikipedia.org/wiki/Doanh_nghi%E1%BB%87p

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of