Dịch vụ tư vấn về hợp đồng

Dịch vụ tư vấn về hợp đồng

Pháp luật Việt Nam mà cụ thể là Bộ luật dân sự Việt Nam năm 2005 ghi nhận: Hợp đồng là một giao dịch dân sự mà trong đó các bên tự trao đổi ý chí với nhau nhằm đi đến sự thỏa thuận cùng nhau làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ nhất định.

Hợp đồng trước hết phải là một thỏa thuận có nghĩa là hợp đồng phải chứa đựng yếu tố tự nguyện khi giao kết nó phải có sự trùng hợp ý chí của các bên. Việc giao kết hợp đồng phải tuân theo các nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng, tự do giao kết hợp đồng, nhưng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội.

Nguyên tắc giao kết hợp đồng:

Nguyên tắc giao kết hợp đồng được quy định tại Điều 389 Bộ luật dân sự Việt Nam năm 2005 gồm:

  1. Tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội;

2. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng.

Như vậy, hợp đồng là sự thỏa thuận thống nhất ý chí của các chủ thể tham gia dựa trên nguyên tắc tự do giao kết và tự nguyện, bình đẳng khi giao kết vì vậy tất cả các hợp đồng được giao kết do bị nhầm lẫn, bị lừa dối, đe dọa là những hợp đồng không đáp ứng được nguyên tắc tự nguyện, tự do khi giao kết hay là những hợp đồng có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội đều bị coi là vô hiệu.

Cần tuân thủ nguyên tắc này khi giao kết các hợp đồng theo luật pháp Việt Nam và chính sách nội bộ của tập đoàn về vấn đề hợp đồng.

Nếu bạn thực hiện các giao dịch không được đảm bảo  thông qua một hợp đồng được ký kết bằng văn bản thì:

–    Các giao dịch không thông qua hợp đồng có thể có nhiều rủi ro

–    Quyền lợi của các bên không được đảm bảo

–    Có rủi ro về tư cách cá nhân của các bên

–    Gặp khó khăn khi có tranh chấp xảy ra

–    Trong quá trình thực hiện hợp đồng, có thể có những vi phạm về mặt pháp luật

–    Bất kỳ sự vi phạm về việc giao kết và thực hiện hợp đồng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với danh tiếng và hình ảnh của doanh nghiệp

Công ty luật Hnlaw & Partners tư vấn về quá trình đàm phán, thỏa thuận giao kết hợp đồng và hỗ trợ khách hàng trong việc soạn thảo hợp đồng.

Chi tiết liên hệ: Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912918296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of