Xuất khẩu lao động

10:20 - 20/08/2020

Xuất khẩu lao động Trước tiên, Công ty Luật HNLaw & Partners  xin gửi lời cảm ơn tới Quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ xin giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của Công ty chúng tôi. 

Xuất khẩu lao động

Trước tiên, Công ty Luật HNLaw & Partners  xin gửi lời cảm ơn tới Quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ xin giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của Công ty chúng tôi. HNLaw & Partners xin gửi tới Quý khách hàng các nội dung báo giá về dịch vụ như sau:

Nội dung dịch vụ:

 • Tư vấn trình tự, thủ tục thành lập và xin giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
 • Hoàn thiện hồ sơ xin giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • Thực hiện thủ tục xin giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006;
 • Luật Doanh nghiệp năm 2014;
 • Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư
 • Nghị định 38/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 1. Điều kiện xin cấp giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Điều kiện về loại hình doanh nghiệp và vốn pháp định

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp dịch vụ) là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, đáp ứng các điều kiện sau đây về vốn:

 • Vốn pháp định không thấp hơn 5.000.000.000 đồng (năm tỷ Việt Nam đồng).
 • Có chủ sở hữu, tất cả các thành viên, cổ đông là nhà đầu tư trong nước theo quy định của Luật Đầu tư.

Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Nội dung của Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và nước tiếp nhận lao động

Bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Nhân viên nghiệp vụ và người lãnh đạo điều hành hoạt động

Nhân viên nghiệp vụ phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Ký hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn với doanh nghiệp dịch vụ;
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự của toà án, không trong thời hạn cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc;
 • Trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên;
 • Nhân viên nghiệp vụ khai thác thị trường ngoài nước, tuyển chọn lao động, quản lý lao động làm việc ở nước ngoài và bồi dưỡng kiến thức cần thiết phải tốt nghiệp một trong các chuyên ngành luật, kinh tế/quản trị kinh doanh, ngoại ngữ và có ít nhất 01 năm làm việc trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
 • Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, đáp ứng điều kiện tại khoản 3 Điều 9 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và  không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự của toà án, không trong thời hạn cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc

Tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ

Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ 1.000.000.000 đồng (một tỷ Việt Nam đồng) tại ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ được sử dụng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 22 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

2. Hồ sơ xin cấp phép:

 • 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất.
 • Các giấy tờ chứng minh điều kiện về vốn
 • 01 bản chính Giấy xác nhận nộp tiền ký quỹ
 • 01 bản chính Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
 • 01 bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê cơ sở vật chất để tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động.
 • Các giấy tờ chứng minh điều kiện về người lãnh đạo điều hành hoạt động và nhân viên nghiệp vụ theo quy định
 • 01 bản sao Điều lệ Công ty.

Chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HNLAW & PARTNERS

Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912.918.296

http://www.hnlaw.vn/giay-phep-con

https://doanhnghiepvn.vn/

An toàn thực phẩm
Đăng ký dịch vụ việc làm
Giấy phép cho lao động nước ngoài
Giấy phép tư vấn du học
Hoạt động công nghệ cao