Thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp Theo quy định của luật doanh nghiệp 2020, người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây: a) Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh … Đọc tiếpThủ tục đăng ký doanh nghiệp

Bản sao trong hồ sơ doanh nghiệp

Bản sao trong hồ sơ doanh nghiệp Theo quy định tại khoản 1, điều 4, luật doanh nghiệp năm 2020, bản sao là giấy tờ được sao từ sổ gốc hoặc được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc đã được đối chiếu với bản chính. Như vậy … Đọc tiếpBản sao trong hồ sơ doanh nghiệp

Hòa giải và thương lượng

Hòa giải và thương lượng Câu hỏi: So sánh điểm giống và khác nhau giữa thương lượng và hoà giải trong quan hệ thương mại. Xin cảm ơn. Trả lời: Pháp luật hiện hành đã có một số quy định liên quan đến thương lượng, hòa giải như là một trong các phương thức giải … Đọc tiếpHòa giải và thương lượng

Đổi tên ký lại hợp đồng

Đổi tên ký lại hợp đồng Câu hỏi: Công ty của tôi vừa làm thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp, mọi giấy tờ trong công ty đều được đổi thành tên doanh nghiệp mới. Vậy, đối với hợp đồng lao động của nhân viên có cần phải tiến hành lập và ký lại với … Đọc tiếpĐổi tên ký lại hợp đồng

Chi phí trước doanh nghiệp

Chi phí trước doanh nghiệp Thuế giá trị gia tăng (GTGT) Trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm hàng hóa, vật tư, được … Đọc tiếpChi phí trước doanh nghiệp

Hợp đồng trước đăng ký kinh doanh

Hợp đồng trước đăng ký kinh doanh Có được ký hợp đồng trước khi thành lập công ty? Theo khoản 1, điều 19 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong … Đọc tiếpHợp đồng trước đăng ký kinh doanh

Thay đổi thông tin người quản lý

Thay đổi thông tin người quản lý Theo quy định tại điều 12 luật doanh nghiệp năm 2014 trong trường hợp thay đổi thông tin người quản lý doanh  nghiệp như thông tin về họ tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu … Đọc tiếpThay đổi thông tin người quản lý

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần Chuyển nhượng cổ phần là việc cổ đông góp vốn trong công ty cổ phần chuyển nhượng lại cổ phần của mình cho một cổ đông khác: Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có … Đọc tiếpThủ tục chuyển nhượng cổ phần