Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 1.Định nghĩa về nhà đầu tư nước ngoài: Theo quy định tại Khoản 19, Điều 3 Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư nước ngoài là: Cá nhân có quốc tịch nước ngoài. Tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài. Các cá nhân, tổ chức nước … Đọc tiếpĐầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Hình thức đầu tư năm 2021

Hình thức đầu tư năm 2021     Luật đầu tư số 61/2020/QH14 được ban hành nhằm khắc phục những bất cập, chồng chéo giữa các Luật liên quan đến đầu tư kinh doanh, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, Luật đầu tư 2020 đã phân định rõ phạm vi … Đọc tiếpHình thức đầu tư năm 2021

Đầu tư với doanh nghiệp

Đầu tư với doanh nghiệp Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là một loại hình tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam dưới các loại hình doanh nghiệp thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh và có nhà đầu tư nước … Đọc tiếpĐầu tư với doanh nghiệp

Điều kiện đầu tư kinh doanh 2021

Điều kiện đầu tư kinh doanh 2021 Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh Luật doanh nghiệp 2020 cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh tại Điều 6, bổ sung cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ: “1. Cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây: a) Kinh doanh các chất ma … Đọc tiếpĐiều kiện đầu tư kinh doanh 2021

Thị trường hạn chế đầu tư

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài là điều kiện nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng để đầu tư trong các ngành, nghề thuộc Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại luật đầu tư … Đọc tiếpThị trường hạn chế đầu tư

Góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam

Góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam Hình thức nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam (công ty Việt Nam) Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần thông qua việc mua cổ phần của công ty cổ phần từ … Đọc tiếpGóp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam

Tăng vốn chuyển vốn đầu tư

Tăng vốn chuyển vốn đầu tư Câu hỏi: Công ty A muốn nhận tiền tăng vốn 20 triệu USD từ chính công ty mẹ tại Hàn Quốc. Số tiền 20 triệu USD này sẽ được chuyển vào tài khoản vốn USD của họ mở tại Ngân hàng B (trước khi nhận vốn vào tài khoản công … Đọc tiếpTăng vốn chuyển vốn đầu tư

Ngành nghề ưu đãi

Ngành nghề ưu đãi Ngành nghề ưu đãi đầu tư là những ưu đãi mà các nhà đầu tư được hưởng khi thực hiện dự án thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư theo quy định của Nhà nước. Theo quy định tại điều 16, luật đầu tư 2014 và Điểm a Khoản 1 Điều … Đọc tiếpNgành nghề ưu đãi

Chi tiết xin giấy phép đầu tư

Chi tiết xin giấy phép đầu tư Các trường hợp phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Căn cứ Điều 36 Luật Đầu tư 2014, có hai trường hợp phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cụ thể như sau: – … Đọc tiếpChi tiết xin giấy phép đầu tư