08:50 - 11/12/2023

Đầu tư sân gôn

Đầu tư sân gôn  Điều kiện để đầu tư sân gôn là gì? 

Xem thêm

17:33 - 03/12/2023

Định giá doanh nghiệp

Giá trị doanh nghiệp Giá trị doanh nghiệp có thể xác định bằng vốn điều lệ; các nguồn vốn đầu tư trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh...

Xem thêm

07:55 - 29/11/2023

Lựa chọn nhà đầu tư

Lựa chọn nhà đầu tư Lựa chọn nhà đầu tư được tiến hành thông qua một trong các hình thức:

Xem thêm

10:59 - 10/11/2023

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp Theo quy định tại luật chứng khoán 2019, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là nhà đầu tư có năng lực tài...

Xem thêm

16:10 - 03/11/2023

Thủ tục đầu tư nước ngoài

Thủ tục đầu tư nước ngoài Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, sử dụng lợi nhuận thu...

Xem thêm

10:50 - 23/06/2023

Kêu gọi ưu đãi đầu tư

Kêu gọi ưu đãi đầu tư Việc kêu gọi ưu đãi đầu tư rất quan trọng với doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần chuẩn bị các điều kiện, hồ sơ pháp lý...

Xem thêm

09:06 - 18/06/2023

Điều chỉnh dự án đầu tư theo quy mô

Điều chỉnh dự án đầu tư theo quy mô Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một...

Xem thêm

20:22 - 11/06/2023

Dự án đầu tư với ưu đãi

Dự án đầu tư với ưu đãi Dự án đầu tư là tâp hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạnđể tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh...

Xem thêm

08:34 - 19/08/2022

Ưu đãi đầu tư tại Việt Nam

Ưu đãi đầu tư tại Việt Nam được quy định như thế nào?  

Xem thêm

08:51 - 23/04/2022

Vốn và hình thức đầu tư ra nước ngoài

Vốn và hình thức đầu tư ra nước ngoài Nhà đầu tư thực hiện các hoạt động đầu tư ra nước ngoài cần quan tâm đến vốn và các hình thức đầu...

Xem thêm

15:20 - 20/04/2022

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:Mã số dự án đầu tư, nhà đầu tư, tên dự...

Xem thêm

17:54 - 10/04/2022

Nguyên tắc đầu tư

Nguyên tắc đầu tư Đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, việc chấp thuận chủ trương đầu tư phải được thực...

Xem thêm