Trợ cấp thất nghiệp

09:37 - 21/09/2019

Trợ cấp thất nghiệp: Luật việc làm 2013, luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định rất rõ ràng về các điều kiện hưởng và quyền lợi được hưởng của chế độ trợ cấp thất nghiệp dành cho người thất nghiệp.  1/ Điều kiện hưởng: – Đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong … Đọc tiếpTrợ cấp thất nghiệp

Trợ cấp thất nghiệp: Luật việc làm 2013, luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định rất rõ ràng về các điều kiện hưởng và quyền lợi được hưởng của chế độ trợ cấp thất nghiệp dành cho người thất nghiệp.

 1/ Điều kiện hưởng:

– Đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi thất nghiệp; và

– Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở LĐTB&XH

(Trong thời hạn 3 tháng kể từ khi mất việc làm, nếu đăng ký chậm sau 3 tháng sẽ không được giải quyết quyền lợi về BHTN); và nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (phải hoàn thành trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi đăng ký thất nghiệp).

– Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.

*Lưu ý: Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hàng tháng người thất nghiệp phải đến thông báo với trung tâm giới thiệu việc làm về việc tìm kiếm việc làm. NLĐ đủ điều kiện hưởng các chế độ BHTN tính từ ngày thứ 16 – kể từ ngày đăng ký thất nghiệp. .

2/ Quyền lợi được hưởng:

a/ Mức trợ cấp thất nghiệp:

60% mức bình quân tiền lương, tiền công của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

b/ Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp:

– 3 tháng nếu đóng BHTN đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng;

– 6 tháng nếu đóng BHTN đủ 36 tháng đến dưới 72 tháng;

– 9 tháng nếu đóng BHTN đủ 72 tháng đến dưới 144 tháng;

– 12 tháng nếu đóng BHTN đủ 144 tháng trở lên; 

c/ Quyền lợi khác:

– Được hỗ trợ chi phí học nghề thời gian tối đa không quá 6   tháng.

– Được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí;

– Được hưởng chế độ BHYT trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3/ Các trường hợp tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp:

– Bị tạm giam;

– Không thông báo về kết quả tìm việc làm hàng tháng với Trung tâm giới thiệu việc làm

4/  Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp:

– Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp;

– Có việc làm (được nhận trợ cấp 1 lần cho số tháng còn lại);

– Thực hiện nghĩa vụ quân sự (được nhận trợ cấp 1 lần cho số tháng còn lại);

– Hưởng lương hưu;

– Sau 2 lần từ chối nhận việc làm mà không có lý do chính đáng;

– Không thông báo về việc tìm kiếm việc làm 3 tháng liên tục;

– Ra nước ngoài định cư;

– Chết;

– Bị áp dụng xử lý hành chính tại các trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, chữa bệnh hoặc chấp hành hình phạt tù không được hưởng án treo.

Để được hướng dẫn chi tiết xin liên hệ: Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/tu-van-doanh-nghiep

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A5t_nghi%E1%BB%87p

Điểm mới của luật doanh nghiệp 2020
Kinh doanh bất động sản 2021
Soạn thảo văn bản doanh nghiệp
Điểm mới đăng ký doanh nghiệp
Lĩnh vực bất động sản