Trả lời phỏng vấn báo Lao động về giấy phép xuất bản

10:44 - 17/06/2019

Trả lời phỏng vấn báo Lao động về giấy phép xuất bản

Liên quan việc công ty CP giáo dục Gmaths được Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho phép triển khai thí điểm chương trình bổ trợ làm quen thuật ngữ Toán bằng tiếng Anh ( I learn maths) ở hơn 20 thị trường trên địa bàn Hà Nội, Công ty này in rất nhiều … 

Trả lời phỏng vấn báo Lao động về giấy phép xuất bản

Liên quan việc công ty CP giáo dục Gmaths được Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho phép triển khai thí điểm chương trình bổ trợ làm quen thuật ngữ Toán bằng tiếng Anh ( I learn maths) ở hơn 20 thị trường trên địa bàn Hà Nội, Công ty này in rất nhiều bộ tài liệu để cung cấp cho học sinh. Đáng chú ý, trên những cuốn tài liệu mẫu này không in giấy phép xuất bản.
Theo quan điểm của luật sư Đinh Thị Hoàng Nhung- Công ty luât TNHH MTV Hnlaw & Partners, việc công ty phát hành tài liệu (sách, tác phẩm) và thu của mỗi học sinh 100 nghìn đồng/cuốn là tài liệu để bán (không phải tài liệu không kinh doanh).

Luật sư Nhung cho biết, theo điều 4, Luật xuất bản năm 2012 thì xuất bản là việc tổ chức, khai thác bản thảo, biên tập thành mẫu bản để in và phát hành hoặc để phát hành trực tiếp qua các phương tiện điện tử.

Cũng theo điều 10, luật xuất bản năm 2012 thì việc xuất bản mà không đăng ký, không có quyết định xuất bản hoặc không có giấy phép xuất bản bị nghiêm cấm.

Trường hợp công ty in tài liệu và phát hành cho mỗi học sinh như trên là tài liệu dùng để bán (không phải tài liệu không kinh doanh) phải đúng quy định của Luật xuất bản như trên phải có cấp phép của nhà xuất bản. Công ty chọn môt nhà xuất bản có chức năng phù hợp với nội dung tác phẩm, cuốn sách, ký hợp đồng với nhà xuất bản và gửi bản thảo cho nhà xuất bản. Nhà xuất bản đọc, duyệt, biên tập nội dung theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Nhà xuất bản khi kiểm duyệt nội dung thấy đáp ứng được quy định, thực hiện đăng ký xuất bản với Bộ Thông tin và Truyền thông theo mẫu quy định và nhà xuất bản chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đăng ký xuất bản.

Quyết định xuất bản được ký bởi giám đốc hoặc phó giám đốc được ủy quyền của nhà xuất bản và có thời hạn ghi rõ trên giấy phép, nơi chỉ định in xuất bản phẩm. Sách sau khi được in ra, được kiểm tra chất lượng và hoàn thành nộp lưu chiểu. Dựa trên quyết định phát hành của nhà xuất bản mà tác phẩm, cuốn sách được phát hành khi được nhà xuất bản ra quyết định phát hành…

An toàn thực phẩm
Đăng ký dịch vụ việc làm
Giấy phép cho lao động nước ngoài
Giấy phép tư vấn du học
Hoạt động công nghệ cao