Thủ tục thành lập và hoạt động trung tâm đào tạo ngoại ngữ

13:13 - 12/09/2019

Thủ tục thành lập và hoạt động trung tâm đào tạo ngoại ngữ được quy định dựa trên các cơ sở pháp lý sau: Luật doanh nghiệp 2014; Nghị định số 46/2017/NĐ-CP Nghị định số 135/2018/NĐ-CP Các văn bản pháp luật hướng dẫn liên quan. Thủ tục cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ … Đọc tiếpThủ tục thành lập và hoạt động trung tâm

Thủ tục thành lập và hoạt động trung tâm đào tạo ngoại ngữ được quy định dựa trên các cơ sở pháp lý sau:

Muốn được cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, doanh nghiệp cần phải đáp ứng một số điều kiện về trình độ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị của các phòng học. Đồng thời giám đốc trung tâm cũng phải đáp ứng một trong 2 điều kiện sau:

Điều kiện 1: Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ

Điều kiện 2: Tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc.

Sau khi đã đáp ứng được các điều kiện kể trên, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ xin thành lập trung tâm ngoại ngữ, và gửi tới Cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ gồm:

Khi Hồ sơ đã được phê duyệt và chấp thuận, doanh nghiệp sẽ nhận được quyết định cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Sau các thủ tục đã nêu ở phần 1 trên, doanh nghiệp đã đủ điều kiện để thành lập trung tâm ngoại ngữ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, để trung tâm có thể đưa vào hoạt động, doanh nghiệp cần phải thực hiện thêm thủ tục xin cơ quan nhà nước cho phép trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục

Công ty Hnlaw & Partners sẽ thực hiện thủ tục xin cấp phép thành lập và hoạt động cho trung tâm ngoại ngữ cho doanh nghiệp.

Những công việc mà Hnlaw & Partners sẽ làm:

Trên đây là một số tư vấn tổng quát của Công ty Hnlaw & Partners. Để chính xác hơn, mong quý khách liên hệ với số điện thoai 0912918296 hoăc email: tuvan.hnlaw@gmail.com để được hỗ trợ.

http://www.hnlaw.vn/thu-ngo-gui-khach-hang/

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Gi%E1%BA%A5y_ph%C3%A9p

An toàn thực phẩm
Đăng ký dịch vụ việc làm
Giấy phép cho lao động nước ngoài
Giấy phép tư vấn du học
Hoạt động công nghệ cao