Thay đổi cổ đông cho doanh nghiệp

08:34 - 06/09/2019

Thay đổi cổ đông cho doanh nghiệp

✏Việc thay đổi cổ đông công ty cổ phần cũng là một định hướng để doanh nghiệp có thể thêm nội dung hợp tác khi tìm được các cộng sự hợp tác phù hợp. 

Thay đổi cổ đông cho doanh nghiệp

✏Việc thay đổi cổ đông công ty cổ phần cũng là một định hướng để doanh nghiệp có thể thêm nội dung hợp tác khi tìm được các cộng sự hợp tác phù hợp. Các cộng sự này với vai trò cổ đông có thể tham gia hết mình vào quá trình điều hành cũng như hoạt động của doanh nghiệp vì họ có quyền lợi, được chia phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của doanh  nghiệp. Do đó, các cổ đông này có thể đóng góp không nhỏ vào sự phát triển và mang lại các cơ hội hợp tác mới mẻ cho doanh nghiệp.

Việc thay đổi cổ đông thông qua công ty luật Hnlaw & Partners giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả cũng như mở rộng được những phương thức cộng tác, phương thức kinh doanh hiệu quả. Cổ đông chiếm vai trò quan trọng và cũng là đầu mối mang lại hợp đồng và lợi nhuận cho doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp cần cân nhắc mở rộng sự tham gia của các cổ đông/ thay đổi các cổ đông để công việc kinh doanh của mình được thuận lợi và phát triển hơn. Doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông có thể thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần.

Thay đổi cổ đông cho doanh nghiệp

Hiện nay, pháp luật cũng quy định rõ về việc chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần. Việc chuyển nhượng cổ phần, trong 03 năm đầu tiên hoạt động (kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp), các cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cổ phần cho nhau; và nếu có nhu cầu chuyển nhượng cho một người khác không phải là cổ đông sáng lập nếu được Đại Hội đồng cổ đông đồng ý và  sau thời hạn 3 năm đầu các cổ đông sáng lập của công ty được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cả người không phải là cổ đông công ty. 

Hồ sơ thay đổi cổ đông:

  • Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông
  • Quyết định của Đại Hội đồng cổ đông;
  • Danh sách thông tin của các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi;
  • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;
  • Bản sao hợp lệ  CMND/CCCD/Hộ chiếu của người nhận chuyển nhượng.

Điểm mới trong thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo quy định Nghị định 108/2018/NĐ-CP thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập và cổ đông thường của các công ty cổ phần là không phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Công ty luật Hnlaw & Partners sẽ hỗ trợ doanh nghiệp:

  • Tư vấn và chuẩn bị hồ sơ thủ tục cho doanh nghiệp
  • Tư vấn thủ tục sau khi chuyển nhượng cổ phần: kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân.

Chi tiết liên hệ công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912918296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Thay đổi đăng ký kinh doanh
Điểm mới của luật doanh nghiệp 2020
Kinh doanh bất động sản 2021
Soạn thảo văn bản doanh nghiệp
Điểm mới đăng ký doanh nghiệp