Quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài

09:59 - 12/08/2019

Ngày 26/06/2019, Ngân hàng nhà nước ban hành thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam do thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành. Theo đó, việc quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư nước … Đọc tiếpQuản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp

Ngày 26/06/2019, Ngân hàng nhà nước ban hành thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam do thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành.

Theo đó, việc quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư nước ngoài được thực hiện bằng sự quản lý đối với phần vốn góp của nhà đầu tư. Nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam được thực hiện góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ, đồng Việt Nam theo mức vốn góp của nhà đầu tư được ghi nhận tại:

Cùng với đó, người cư trú là nhà đầu tư Việt Nam được góp vốn đầu tư bằng nguồn ngoại tệ tự có.Việc góp vốn đầu tư bằng tiền của nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Vệt Nam phải được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. Việc sử dụng lợi nhuận được chia của nhà đầu tư nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam phải đảm bảo tuân thủ quy định về quản lý ngoại hối và các quy định của pháp luật có liên quan.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 06/9/2019.

https://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=7547

http://www.hnlaw.vn/thu-hoi-dang-ky-dau-tu/
Quy trình đầu tư Việt Nam 2021
Dịch vụ xin thẻ tạm trú
Giao dịch ngoại hối
Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
Hình thức đầu tư năm 2021