Lệ phí đăng ký doanh nghiệp

09:34 - 16/08/2019

Ngày 05/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 47/2019/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Theo đó,sẽ có 05 trường hợp doanh nghiệp được miễn loại phí, lệ phí này. Cụ thể: Doanh nghiệp … Đọc tiếpLệ phí đăng ký doanh nghiệp

Ngày 05/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 47/2019/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó,sẽ có 05 trường hợp doanh nghiệp được miễn loại phí, lệ phí này. Cụ thể:

  • Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí này và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.
  • Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cũng được miễn.
  • Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn phí này
  • Cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.
  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn phí này và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.

Cùng với đó, lệ phi (bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp); Lệ phí cung cấp thông tin doanh nghiệp; Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp,.. cũng thay đổi theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/9/2019.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%A5y_ch%E1%BB%A9ng_nh%E1%BA%ADn_%C4%91%C4%83ng_k%C3%BD_kinh_doanh

http://www.hnlaw.vn/tu-van-thanh-lap-cong-ty-trach-nhiem-huu-han/

Kinh doanh bất động sản 2021
Soạn thảo văn bản doanh nghiệp
Điểm mới đăng ký doanh nghiệp
Lĩnh vực bất động sản
Sổ đăng ký cổ đông