Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Ngành kinh doanh dịch vụ bảo vệ hiện nay cũng đang được nhiều nhà đầu tư đầu tư kinh doanh. HNLaw & Partners xin hướng dẫn Quý khách hàng về quy trình, thủ tục Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ bảo vệ như sau:

Điều kiện cơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư góp vốn với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam:

 • Là doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ liên tục ít nhất 05 năm;
 • Người đại diện cho phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài là người chưa bị cơ quan pháp luật của nước ngoài nơi họ hoạt động kinh doanh xử lý về hành vi vi phạm có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ từ cảnh cáo trở lên;
 • Phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài chỉ được sử dụng để mua máy móc, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ. Số vốn góp đầu tư của cơ sở kinh doanh nướcngoài ít nhất là 1.000.000 USD (một triệu đô la Mỹ). Việc định giá máy móc, thiết bị kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước về giá có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên thực hiện; chi phí định giá do cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ chi trả.

Thủ tục thành lập công ty:

1. Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Hình thức đầu tư:

 • Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; 
 • Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; 
 • Đầu tư theo hợp đồng BCC

Quy trình thực hiện:

 • Trước khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Sau khi Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ, nhà đầu tư được cấp tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư, cập nhật tình hình xử lý hồ sơ và cấp mã số cho dự án đầu tư.

2. Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Nhà đầu tư đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam, sau khi xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiếp tục tiến hành xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Các loại hình của tổ chức kinh tế:

 • Doanh nghiệp tư nhân
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn
 • Công ty cổ phần 
 • Công ty hợp danh.

Quy trình thực hiện:

 • Trước khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp nộp hồ sơ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 
 • Sau khi hồ sơ được Cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận, hợp lệ, doanh nghiệp nộp bản giấy cho cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

3. Xin cấp giấy về điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì kinh doanh dịch vụ bảo vệ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Cơ sở kinh doanh cần đáp ứng những điều kiện nhất định, cụ thể là điều kiện về an ninh – trật tự.

Hồ sơ gồm: 

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký

 doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu;

 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa,
 • Bản khai lý lịch kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh;
 • Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có vốn đầu tư nước ngoài, phải có: Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; Tài liệu chứng minh doanh nghiệp nước ngoài đủ điều kiện

Thời gian giải quyết: 05 ngày

Trên đây là ý kiến pháp lý của Công ty luật HNLAW & PARTNERS quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ tốt nhất. 

Chi tiết xin liên hệ Công ty luật HNLAW & PARTNERS

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912918296

https://vi.wikipedia.org/wiki/Doanh_nghi%E1%BB%87p

https://www.hnlaw.vn/thanh-lap-cong-ty

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of