Hội đồng thành viên

10:35 - 16/04/2020

Hội đồng thành viên Theo pháp luật về doanh nghiệp hiện hành thì Hội đồng thành viên là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức của Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Đây được xem là cơ quan có quyền quyết định cao nhất đối với những vấn đề … Đọc tiếpHội đồng thành viên

Hội đồng thành viên

Theo pháp luật về doanh nghiệp hiện hành thì Hội đồng thành viên là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức của Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Đây được xem là cơ quan có quyền quyết định cao nhất đối với những vấn đề quan trọng trong công ty. Vậy những hợp đồng, giao dịch nào cần phải được Hội đồng thành viên chấp thuận. HNLaw & Partners xin hướng dẫn Quý khách hàng như sau:

Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014

Theo quy định của pháp luật hiên hành, hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận được quy định như sau:

 • Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Hội đồng thành viên chấp thuận:
  • Thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty;
  • Người có liên quan của những người là thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty;
  • Người quản lý công ty mẹ, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;
  • Người có liên quan của người quản lý công ty mẹ, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
 • Người ký kết hợp đồng, giao dịch phải
  • Thông báo cho các thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó;
  • Dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch dự định tiến hành.
 • Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác thì Hội đồng thành viên phải quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo; trong trường hợp này, hợp đồng, giao dịch được chấp thuận nếu có sự tán thành của số thành viên đại diện ít nhất 65% tổng số vốn có quyền biểu quyết. Thành viên có liên quan trong các hợp đồng, giao dịch không được tính vào việc biểu quyết.
 • Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết không đúng quy định trên, gây thiệt hại cho công ty. Người ký kết hợp đồng, giao dịch, thành viên có liên quan và người có liên quan của thành viên đó phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch được ký kết không đúng theo quy định trên hoặc gây thiệt hại cho công ty.

Trên đây là những nội dung tư vấn về “Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên”. Để được tư vấn xin quý khách hàng cung cấp thông tin gồm: tên, số CMT, CCCD, email, số điện thoại liên hệ đối với khách hàng là cá nhân; tên doanh nghiệp và mã số thuế, số điện thoại liên hệ đối với khách hàng doanh nghiệp! Quý khách hàng có thể gửi thông tin về địa chỉ email của chúng tôi như ở dưới để được tư vấn chi tiết thủ tục và nhận bảng báo giá dịch vụ.

CÔNG TY LUẬT HNLAW & PARTNERS

Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912.918.296

Kinh doanh bất động sản 2021
Soạn thảo văn bản doanh nghiệp
Điểm mới đăng ký doanh nghiệp
Lĩnh vực bất động sản
Sổ đăng ký cổ đông