Dịch vụ phòng cháy chữa cháy

09:29 - 04/12/2019

Dịch vụ phòng cháy chữa cháy

Cháy, nổ luôn là hiểm họa tại nhiều địa phương. Đặc biệt là các đô thị lớn, đông dân cư thì vấn đề phòng cháy chữa cháy (“PCCC”) đang là vấn đề được người dân, các đơn vị, doanh nghiệp hiện nay rất quan tâm. 

Dịch vụ phòng cháy chữa cháy

Cháy, nổ luôn là hiểm họa tại nhiều địa phương. Đặc biệt là các đô thị lớn, đông dân cư thì vấn đề phòng cháy chữa cháy (“PCCC”) đang là vấn đề được người dân, các đơn vị, doanh nghiệp hiện nay rất quan tâm. Làm thế nào để phòng, chống cháy, nổ và hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố có thể xảy ra?. Do vậy nhu cầu về dịch vụ PCCC cũng ngày càng phát triển. Đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ PCCC ngày càng tăng cao. Vậy để có thể hoạt động kinh doanh dịch vụ PCCC thì doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì và thực hiện các thủ tục như thế nào?

1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC:

Theo quy định tại Điều  Nghị định 79/2014/NĐ-CP, Trước hết Doanh nghiệp cần đáp ứng được các điều kiện đối với từng loại hoạt động kinh doanh PCCC như sau:

Điều kiện đối với doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh về tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy

 • Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC
 • Doanh nghiệp, cơ sở phải có cá nhân đủ điều kiện hành nghề dịch vụ PCCC, cụ thể:
 • + Có ít nhất 01 cá nhân có chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế; tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về PCCC.
 • + Có ít nhất 01 cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì thiết kế, thẩm định, giám sát, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về PCCC.
 • + Có địa điểm hoạt động; phương tiện, thiết bị, địa điểm bảo đảm thực hiện tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về PCCC.

Điều kiện đối với doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh về hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC; huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ PCCC

 • Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC.
 • Có ít nhất 01 người có trình độ đại học chuyên ngành về PCCC hoặc trình độ đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực kinh doanh, đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức về PCCC ít nhất 06 tháng.
 • Có địa điểm hoạt động; phương tiện, thiết bị, địa điểm bảo đảm thực hiện tư vấn chuyển giao công nghệ; phương tiện, thiết bị phục vụ huấn luyện, địa điểm tổ chức huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ PCCC.

Điều kiện đối với doanh nghiệp, cơ sở thi công, lắp đặt hệ thống PCCC

 • Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.
 • Có ít nhất 01 chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy và chữa cháy.
 • Có địa điểm hoạt động và cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, máy móc bảo đảm cho việc thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy.

Điều kiện đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy

 • Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.
 • Có ít nhất 01 người có trình độ đại học chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực kinh doanh, đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy ít nhất 06 tháng.
 • Có địa điểm hoạt động; có nhà xưởng, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy.

Điều kiện đối với doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy

 • Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.
 • Có ít nhất 02 người có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với hoạt động kinh doanh.
 • Có địa điểm hoạt động và cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy.

2. Hồ sơ xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC

Theo Điều 48  Nghị định 79/2014/NĐ-CP Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở.
 • Danh sách cá nhân có chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của doanh nghiệp, cơ sở; có kèm theo bản sao chứng chỉ và bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân.
 • Bản sao văn bằng chứng nhận về trình độ chuyên môn của cá nhân.
 • Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh.

3. Thủ tục xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC

Theo Điều 48  Nghị định 79/2014/NĐ-CP trình tự thực hiện các thủ tục như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát PCCC có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 66/2014/TT-BCA

Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền phải hoàn thành việc xác nhận đủ điều kiện kinh doanh, dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho doanh nghiệp, cơ sở. Trường hợp không đủ điều kiện để xác nhận thì cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Bước 3: Doanh nghiệp, cơ sở chỉ được tiến hành các hoạt động kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy sau khi được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

Chi tiết xin liên hệ Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/giay-phep-con

 

An toàn thực phẩm
Đăng ký dịch vụ việc làm
Giấy phép cho lao động nước ngoài
Giấy phép tư vấn du học
Hoạt động công nghệ cao