Đầu tư mạo hiểm

14:02 - 20/08/2019

Đầu tư mạo hiểm là việc cung cấp vốn tài chính cho các công ty ở giai đoạn khởi động tăng trưởng ban đầu. Đầu tư mạo hiểm được thực hiện qua quỹ này làm ra tiền bằng cách sở hữu cổ phần trong các công ty, các công ty này thường có một công nghệ … Đọc tiếpĐầu tư mạo hiểm

  • Đầu tư mạo hiểm là việc cung cấp vốn tài chính cho các công ty ở giai đoạn khởi động tăng trưởng ban đầu.
  • Đầu tư mạo hiểm được thực hiện qua quỹ này làm ra tiền bằng cách sở hữu cổ phần trong các công ty, các công ty này thường có một công nghệ mới hoặc mô hình kinh doanh trong ngành công nghiệp công nghệ cao, chẳng hạn như công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, phần mềm, vv. Quy trình đầu tư này như sau.

(1) Nhà đầu tư xem xét, điều tra thẩm định về mô hình kinh doanh, sản phẩm, quản lý và lịch sử hoạt động của công ty

(2) Sau khi hoàn thành việc thẩm định, nhà đầu tư sẽ cam kết đầu tư vốn trong công ty

(3) Nhà đầu tư sau đó đóng vai trò tích cực trong công ty được tài trợ, tư vấn và theo dõi tiến trình của nó, sau đó có thể bơm thêm tiền vào công ty; được phân chia lợi nhuận khi kinh doanh phát sinh lợi nhuận.

  • Ưu điểm:

+ Có thể tham gia trực tiếp vào điều hành Công ty

+ Nhà đầu tư mạo hiểm đầu tư lâu dài và giữ vai trò chủ động trong Hội Đồng Quản Trị và đôi khi trong Ban Điều Hành.

Nhược điểm:

+ Để có nguồn tiền cho nhà đầu tư, công ty được đầu tư mạo hiểm phải có lợi nhuận, tuy nhiên vì là công ty mới, ở giai đoạn khởi động tăng trưởng ban đầu nên rủi ro khá lớn

Chi tiết xin liên hệ công ty luật Hnlaw & Partners

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912918296

http://www.hnlaw.vn/ho-tro-dau-tu/

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A7u_t%C6%B0_m%E1%BA%A1o_hi%E1%BB%83m

Quy trình đầu tư Việt Nam 2021
Dịch vụ xin thẻ tạm trú
Giao dịch ngoại hối
Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
Hình thức đầu tư năm 2021