Danh sách báo cáo thuế

15:18 - 17/10/2019

Danh sách báo cáo thuế doanh nghiệp phải thực hiện trong năm Báo cáo thuế là một trong những báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính vừa được Bộ Tài chính công bố tại Quyết định 1898/QĐ-BTC ngày 25/9/2019. Danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh … Đọc tiếpDanh sách báo cáo thuế

Danh sách báo cáo thuế doanh nghiệp phải thực hiện trong năm

Báo cáo thuế là một trong những báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính vừa được Bộ Tài chính công bố tại Quyết định 1898/QĐ-BTC ngày 25/9/2019.

Danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế dưới đây do Tổng cục Thuế xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính:

STT Tên báo cáo Tần suất Hình thức
1 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 3 tháng Điện tử + Giấy
2 Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí 3 tháng Điện tử + Giấy
3 Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu sản xuất trong nước 3 tháng Điện tử + Giấy
4 Báo cáo nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn 3 tháng Điện tử + Giấy
5 Báo cáo về việc truyền hóa đơn điện tử 6 tháng Điện tử + Giấy
6 Báo cáo nhận in/cung cấp phần mềm tự in biên lai/cung cấp giải pháp biên lai điện tử 6 tháng Điện tử + Giấy
7 Bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 3 tháng Giấy
8 Bảng kê thanh toán biên lai 3 tháng Giấy

Tùy theo ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp mình mà doanh nghiệp tổng hợp báo cáo nộp tại Cục Thuế/Chi cục Thuế nơi doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, Quyết định này cũng quy định danh mục các loại báo cáo trong lĩnh vực hải quan, kế toán, kiểm toán, kho bạc, tài chính… thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính mà các doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ, cơ quan, tổ chức có liên quan phải thực hiện.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/9/2019.

Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/tu-van-doanh-nghiep

https://vi.wikipedia.org/wiki/Thu%E1%BA%BF

Thủ tục xin visa
Trường hợp miễn thuế môn bài
Người nước ngoài cho thuê nhà
Thủ tục sang tên ô tô cũ
Thuế hàng hóa được tặng