Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư

15:58 - 02/04/2020

Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư Một trong những thủ tục mà nhà đầu tư  Việt Nam cần thực hiện trong quá trình đầu tư ở nước ngoài là chế độ báo cáo hoạt động đầu tư. Việc báo cáo hoạt động đầu tư giúp các cơ quan quản lý nhà nước theo … Đọc tiếpChế độ báo cáo hoạt động đầu tư

Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư Một trong những thủ tục mà nhà đầu tư  Việt Nam cần thực hiện trong quá trình đầu tư ở nước ngoài là chế độ báo cáo hoạt động đầu tư. Việc báo cáo hoạt động đầu tư giúp các cơ quan quản lý nhà nước theo dõi, giám sát được tình hình thực hiện dự án cũng như thu thập được số liệu thống kê cần thiết phục vụ cho nhu cầu quản lý và điều chỉnh pháp luật cho phù hợp với thực tiễn. HNLaw & Partners xin hướng dẫn Quý khách hàng về Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư  ở nước ngoài như sau:

Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014

1.  Đối tượng thực hiện chế độ báo cáo:

 • Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
 • Cơ quan đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư.

2.. Chế độ báo cáo:

 • Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư: về tình hình quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo chức năng, nhiệm vụ của mình  tổng hợp

Thời gian: Định kỳ 06 tháng và hàng năm

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ: về tình hình đầu tư trên phạm vi cả nước và báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện chế độ báo cáo tình hình quản lý hoạt động đầu tư ra nước ngoài của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Thời gian: Định kỳ 06 tháng và hàng năm

 • Nhà đầu tư:
  • Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày dự án đầu tư được chấp thuận hoặc cấp phép theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư, nhà đầu tư phải gửi thông báo bằng văn bản về việc thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài kèm theo bản sao văn bản chấp thuận dự án đầu tư hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư;
  • Định kỳ hàng quý, hàng năm, nhà đầu tư gửi báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư;
  • Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư, nhà đầu tư báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư kèm theo báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;
  • Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài có sử dụng vốn nhà nước, ngoài việc thực hiện chế độ báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản này, nhà đầu tư phải thực hiện chế độ báo cáo đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Lưu ý: Các cơ quan, tổ chức và nhà đầu tư thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu liên quan đến công tác quản lý nhà nước hoặc những vấn đề phát sinh liên quan đến dự án đầu tư.

3. Xử phạt VPHC nếu không báo cáo

Theo Nghị định số 50/2016/NĐ-CP,  Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, mức phạt liên quan đến chế độ báo cáo hoạt động đầu tư như sau:

 Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư, báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư;

b) Báo cáo không trung thực về hoạt động đầu tư.” Trên đây là những nội dung tư vấn về “Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư ở nước ngoài.

Để được tư vấn xin quý khách hàng cung cấp thông tin gồm: tên, số CMT, CCCD, email, số điện thoại liên hệ đối với khách hàng là cá nhân; tên doanh nghiệp và mã số thuế, số điện thoại liên hệ đối với khách hàng doanh nghiệp! Quý khách hàng có thể gửi thông tin về địa chỉ email của chúng tôi như ở dưới để được tư vấn chi tiết thủ tục và nhận bảng báo giá dịch vụ.

CÔNG TY LUẬT HNLAW & PARTNERS

Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912.918.296

http://www.hnlaw.vn/tu-van-dau-tu

https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi

Quy trình đầu tư Việt Nam 2021
Dịch vụ xin thẻ tạm trú
Giao dịch ngoại hối
Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
Hình thức đầu tư năm 2021